امور مشاوره مربوط به امور ثبتی ملک توسط کارشناس حقوقی

امور مشاوره مربوط به امور ثبتی ملک توسط کارشناس حقوقی

امور مشاوره مربوط به امور ثبتی ملک توسط کارشناس حقوقی به منظور انجام امور حقوقی با دقت و کیفیت بالا می باشد در واقع در صورتی که شخصی بخواهد برای انجام امور حقوقی املاک مدارکی را برای دادگاه تهیه کند باید به یک کارشناس که آگاهی و صلاحیت لازم برای انجام امور حقوقی را دارد […]

بیشتر بخوانید
جانمایی برای پلاک ثبتی های اسناد قدیمی

جانمایی برای پلاک ثبتی های اسناد قدیمی

جانمایی برای پلاک ثبتی های اسناد قدیمی به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک می باشد و برای جانمایی ملک و تعیین مرزهای و حدود آن،باید حتما پلاک ثبتی ملک مشخص شده باشد و در واقع انجام جانمایی پلاک ثبتی به منظور تعیین موقعیت ملک بر روی زمین انجام می شود،می توان گفت کاربرد عمده جانمایی […]

بیشتر بخوانید
تعیین زیر کشت بودن یا نبودن زمین اراضی ملی اعلام شده

تعیین زیر کشت بودن یا نبودن زمین اراضی ملی اعلام شده

تعیین زیر کشت بودن یا نبودن زمین اراضی ملی اعلام شده با انجام تفسیر عکس هوایی ممکن می باشد در واقع لازم است سابقه اراضی بررسی شود تا در نتیجه معلوم شود اراضی ملی و یا احیا شده است و برای انجام تفسیر عکسهای هوایی لازم است به فرد متخصص همانند کارشناس رسمی دادگستری مراجعه […]

بیشتر بخوانید
تهیه تامین دلیل جهت زیر کشت بودن یا نبودن زمین

تهیه تامین دلیل جهت زیر کشت بودن یا نبودن زمین

تهیه تامین دلیل جهت زیر کشت بودن یا نبودن زمین برای تعیین سابقه احیا مورد استفاده قرار می گیرد و به منظور تشخیص ملی بودن یا کشاورزی بودن اراضی می باشد و در واقع برای تعیین سابقه احیا زمین می توان از تفسیر عکس هوایی منطقه ای که ملک در آن قرار دارد استفاده کرد. […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی های قدیمی و سند های شاهنشاهی

جانمایی پلاک ثبتی های قدیمی و سند های شاهنشاهی

جانمایی پلاک ثبتی های قدیمی و سند های شاهنشاهی وقتی لازم است انجام شود و به کمک افراد می آید که آدرس ملک و یا حدود اربعه ملک معلوم نباشد در این صورت برای معلوم کردن حدود اربعه ملک و آدرس ملک انجام این عملیات تخصصی که با استفاده از اسناد ثبتی ملک انجام میشود […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی برای پلاک های شاهنشاهی

انجام جانمایی برای پلاک های شاهنشاهی

انجام جانمایی برای پلاک های شاهنشاهی با استفاده از اسناد ثبتی ملک انجام می گیرد و تنها زمانی لازم است که این عملیات تخصصی انجام شود که آدرس و حدود اربعه ملک نا معلوم باشد برای اینکه بتوان این عملیات را انجام داد لازم است به یک فرد متخصص همانند کارشناس رسمی دادگستری مراجعه نمود. […]

بیشتر بخوانید
استعلام پلاک اصلی و فرعی و تهیه نقشه یو تی ام

استعلام پلاک اصلی و فرعی و تهیه نقشه یو تی ام

استعلام پلاک اصلی و فرعی و تهیه نقشه یو تی ام وقتی لازم است انجام شود که سند ملک گمشده و یا از بین رفته باشد در اینصورت لازم است برای اخذ سند ملک به اداره ثبت اسناد مراجعه شود و برای اینکه بتوان سند رسمی این املاک بدون سند را اخذ نمود لازم است […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی سند های قدیمی و شاهنشاهی

جانمایی پلاک ثبتی سند های قدیمی و شاهنشاهی

جانمایی پلاک ثبتی سند های قدیمی و شاهنشاهی برای تعیین موقعیت و مساحت و طول و عرض دقیق ملک انجام می شود.در صورتی که مالک از محدوده ملک خود اطلاعاتی نداشته باشد و بخواهد موقعیت دقیق ملک خود را تعیین کند،برای انجام اینکار از جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه های یو تی ام استفاده […]

بیشتر بخوانید
نقشه جانمایی برای پلاکهای قدیمی سند منگوله دار

نقشه جانمایی برای پلاکهای قدیمی سند منگوله دار

نقشه جانمایی برای پلاکهای قدیمی سند منگوله دار به این صورت می باشد که اگر مالک بخواهد از موقعیت دقیق ملک خود باخبر شود و مساحت و ابعاد ملک را بطور دقیق بدست بیاورد و بخواهد سند تک برگی برای ملک اخذ کند باید جانمایی پلاک ثبتی را برای تعیین موقعیت ملک خود انجام دهد […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید