نقشه یو تی ام و نحوه جانمایی آن

نقشه یو تی ام و نحوه جانمایی آن در سیستم ثبت

نقشه یو تی ام و نحوه جانمایی آن در سیستم ثبت توسط کارشناسان رسمی دادگستری انجام می شود و نقشه یو تی ام به نقشه ای گفته می شود که تمامی عوارض در آن بر اساس یک سری مختصات جانمایی شوند نقشه یو تی ام و نحوه جانمایی آن در سیستم ثبت نقشه یو تی […]

بیشتر بخوانید
نقشه یو تی ام برای تبدیل به سند تک برگ

نقشه یو تی ام برای تبدیل به سند تک برگ

امروزه از نقشه یو تی ام برای تبدیل به سند تک برگ استفاده می شود و اساس کار سند های تک برگ نیز همین نقشه یو تی ام است. نقشه یو تی ام برای تبدیل به سند تک برگ نقشه یو تی ام از ملک یعنی نقشه ای که در آن تمام گوشه های ملک […]

بیشتر بخوانید
الزام گرفتن سند تک برگی برای ملک

الزام گرفتن سند تک برگی برای ملک

الزام گرفتن سند تک برگی برای ملک سند تک برگی برای ملک صادر می شود و اساس و پایه آن ها بر اساس جانمایی هر ملک بر روی زمین است. رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۴۴۳۷۷۰۳۵ کارشناس رسمی دادگستری الزام گرفتن سند تک برگی برای ملک سند تک برگ و سند قدیمی از اصلی ترین تفاوت هایی […]

بیشتر بخوانید
جانمایی ملک برای تبدیل به سند تک برگ

جانمایی ملک برای تبدیل به سند تک برگ

جانمایی ملک برای تبدیل به سند تک برگ سند تک برگ نوعی جدید از سند مالکیت است که برای ملک صادر می شود و تفاوت اصلی آن با سند های قدیمی در جانمایی ملک بر روی زمین است جانمایی ملک برای تبدیل به سند تک برگ بر این اساس زمانی که مالک ملکی را خریداری […]

بیشتر بخوانید
نقشه یو تی ام برای ملک مسکونی در تهران

نقشه یو تی ام برای ملک مسکونی در تهران

نقشه یو تی ام برای ملک مسکونی در تهران نقشه یو تی ام از ملک امروزه یکی از مدارک اصلی برای تهیه سند است و به این منظور است که جای ملک را بر روی زمین مشخص کند. رادین مپ ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۴۴۳۷۷۰۳۵ کارشناس رسمی دادگستری نقشه یو تی ام برای ملک مسکونی در تهران […]

بیشتر بخوانید
تهیه سند تک برگ برای ملک مسکونی

تهیه سند تک برگ برای ملک مسکونی

تهیه سند تک برگ برای ملک مسکونی سند تک برگ نوعی از سند مالکیت برای ملک است که شناسه اصلی آن نقشه یو تی ام از ملک است که مشکلات سند قدیمی را از میان بردارد. رادین مپ ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۴۴۳۷۷۰۳۵ کارشناس رسمی دادگستری تهیه سند تک برگ برای ملک مسکونی برای این منظور زمانی […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی برای ملک و سند تک برگ

جانمایی پلاک ثبتی برای ملک و سند تک برگ

جانمایی پلاک ثبتی برای ملک و سند تک برگ جانمایی ملک یعنی اینکه ملک از نظر موقعیتی دقیقا روی زمین مشخص شود و این کار تنها از طریق مختصات های موجود روی زمین امکان پذیر است. رادین مپ ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۴۴۳۷۷۰۳۵ کارشناس رسمی دادگستری جانمایی پلاک ثبتی برای ملک و سند تک برگ پلاک ثبتی […]

بیشتر بخوانید
جانمایی ملک در کمترین زمان در تهران

جانمایی ملک در کمترین زمان در تهران

جانمایی ملک در کمترین زمان در تهران جانمایی ملک یکی از مراحل تهیه نقشه یو تی ام از ملک است که برای صدور سند تک برگ برای ملک حتما باید انجام شود زیرا اساس کار سند تک برگ همین جانمایی ملک است. رادین مپ ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۴۴۳۷۷۰۳۵ کارشناس رسمی دادگستری جانمایی ملک در کمترین زمان […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای ملک نقشه یو تی ام همان نقشه ای است که توسط مختصات های یو تی ام ملک تهیه می شود و امروزه جزئی از شناسه اصلی برای هر ملکی است. رادین مپ ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۴۴۳۷۷۰۳۵ کارشناس رسمی دادگستری تهیه نقشه یو تی ام برای ملک از آنجا که گفته […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید