استعلام وضعیت ثبتی

استعلام وضعیت ثبتی ملک با توجه به پلاک ثبتی

استعلام وضعیت ثبتی ملک با توجه به پلاک ثبتی

استعلام وضعیت ثبتی ملک با توجه به پلاک ثبتی با این هدف انجام می گیرد که خریدار بتواند با آگاهی کامل از وضعیت ثبتی ملک معامله ملک را انجام دهد و بعد از انجام معامله متضرر نشود و استعلام وضعیت ثبتی ملک با توجه به پلاک ثبتی ملک که در سند ملک درج شده است […]

بیشتر بخوانید
استعلام وضعیت ثبتی با پلاک ثبتی اسناد قدیمی

استعلام وضعیت ثبتی با پلاک ثبتی اسناد قدیمی

استعلام وضعیت ثبتی با پلاک ثبتی اسناد قدیمی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود.در واقع انجام استعلام وضعیت ثبتی ملک به این منظور انجام می شود که قبل از انجام معامله یک ملک، تمام ویژگی های ملک مورد بررسی قرارگیرد تا در صورت وجود مشکلی در ملک خریدار قبل […]

بیشتر بخوانید
استعلام وضعیت ثبتی ملک با سند قدیمی

استعلام وضعیت ثبتی ملک با سند قدیمی

استعلام وضعیت ثبتی ملک با سندقدیمی به این صورت میباشد که اگر شخصی بخواهد ملک یا زمینی رامعامله کند لازم است در مورد ملک از اداره ثبت اسناد استعلام بگیرد تا معامله با اطمینان کامل انجام شود و استعلام گرفتن از وضعیت ثبتی ملک به این دلیل می باشد که خریدار در انجام معامله دچار […]

بیشتر بخوانید
انجام استعلام وضعیت ثبتی ملک در تهران

انجام استعلام وضعیت ثبتی ملک در تهران

انجام استعلام وضعیت ثبتی ملک در تهران انجام می گیرد تا در نیجه خریدار از انجام معامله ضرر نکند و معامله با اطمینان بالا انجام شود. انجام این استعلام را میتوان به فردی متخصص همانند کارشناس رسمی دادگستری سپرد. وی این استعلام را به خوبی انجام می دهد و اطلاعات ملک به طور کامل معلوم […]

بیشتر بخوانید
انجام استعلام وضعیت ثبتی ملک توسط کارشناس

انجام استعلام وضعیت ثبتی ملک توسط کارشناس

انجام استعلام وضعیت ثبتی ملک توسط کارشناس قابل انجام میباشد این متخصص برای انجام این استعلام با استفاده از سند ملک و شماره پلاک مندرج در این سند استعلام وضعیت ثبتی را انجام می دهد و سپس با معلوم شدن تمامی اطلاعاتی که برای انجام معامله ضروری است معامله با آگاهی قابل انجام خواهد بود. […]

بیشتر بخوانید
استعلام وضعیت ثبتی املاک توسط کارشناس رسمی

استعلام وضعیت ثبتی املاک توسط کارشناس رسمی

استعلام وضعیت ثبتی املاک توسط کارشناس رسمی به این دلیل انجام می شود تا در نتیجه معامله با آگاهی کامل از تمامی اطلاعات ملکی انجام می گیرد و خریدار از انجام این معامله ضرر نخواهد کرد. انجام این استعلام با استفاده از شماره پلاک ثبتی ملک که در سند ملک درج شده است انجام می […]

بیشتر بخوانید
استعلام وضعیت ثبتی یک ملک-کارشناس رسمی دادگستری

استعلام وضعیت ثبتی یک ملک-کارشناس رسمی دادگستری

استعلام وضعیت ثبتی یک ملک-کارشناس رسمی دادگستری به این صورت میباشد که اگر شخصی بخواهد ملک یا زمینی را معامله کند لازم است در مورد ملک از اداره ثبت اسناد استعلام بگیرد و سپس معامله را انجام دهد و استعلام گرفتن از وضعیت ثبتی ملک به این علت می باشد که خریدار در انجام معامله […]

بیشتر بخوانید
استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله با استفاده از پلاک ثبتی ملک قابل انجام می باشد و هدف اصلی انجام این استعلام معلوم شدن تمامی اطلاعات ثبتی مربوط به ملک می باشد و همچنین در صورتی که ملک مشکلی داشته باشد این مشکل آشکار میشود و بنابر این با انجام این استعلام می […]

بیشتر بخوانید
ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله به منظور جلوگیری از ضرر و زیان برای خریدار می باشد زیرا ممکن است ملکی که قرار است خریداری شود مشکلاتی داشته باشد و خریدار از آن بی خبر باشد و در صورت انجام معامله دچار ضرر و زیان شود اما در صورتی که قبل از […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید