انجام امور ثبتی ملک

کارهای ثبتی ملک برای اداره ثبت منطقه 15 تهران

کارهای ثبتی ملک برای اداره ثبت منطقه ۱۵ تهران

کارهای ثبتی ملک برای اداره ثبت منطقه ۱۵ تهران از عهده فرد آگاه به امور ثبتی ملک که تخصص تهیه مدارک فنی ملک را نیز داشته باشد مراجعه نمود در واقع یکی از مدارک که لازم است تهیه شود نقشه یو تی ام است که کارشناسان رسمی دادگستری صلاحیت تهیه آن را دارد همچنین افراد […]

بیشتر بخوانید
انجام کلیه امور نقشه برداری ثبتی در مناطق 1 و 2 تهران

انجام کلیه امور نقشه برداری ثبتی در مناطق ۱ و ۲ تهران

انجام کلیه امور نقشه برداری ثبتی در مناطق ۱ و ۲ تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری که یک شخص آگاه و متخصص می باشد،انجام می شود تا در انجام آن هیچگونه اشتباهی صورت نگیرد در واقع منظور از امور نقشه برداری ثبتی اخذ سند تک برگ،اخذ جواز ساخت،تامین دلیل برای دادگاه و حل اختلافات ملکی […]

بیشتر بخوانید
ارجاع کار های ثبتی ملک برای ثبت مناطق 22 گانه تهران

ارجاع کار های ثبتی ملک برای ثبت مناطق ۲۲ گانه تهران

ارجاع کار های ثبتی ملک برای ثبت مناطق ۲۲ گانه تهران به فردی با تخصص و آگاهی بالا مثل کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی ممکن میباشد در واقع برای انجام کارهای ثبتی ملک در اداره ثبت اسناد و تهیه مدارک برای اداره ثبت به یک فرد آگاه مراجعه شود به طور مثال […]

بیشتر بخوانید
ارجاع کارهای ثبتی ملک برای اداره ثبت منطقه 5 تهران

ارجاع کارهای ثبتی ملک برای اداره ثبت منطقه ۵ تهران

ارجاع کارهای ثبتی ملک برای اداره ثبت منطقه ۵ تهران به منظور اخذ سند تک برگ و تعویض سند قدیمی ملک به یک فرد مورد اعتماد و متخصص ممکن می باشد در واقع اگرکه افراد قصد تعویض سند قدیمی ملک خود را داشته باشند میتوانند برای انجام امور ثبتی ملک به کارشناس رسمی دادگستری مراجعه […]

بیشتر بخوانید
ارجاع کلیه کارهای ثبتی ملک برای اداره ثبت منطقه 6 تهران

ارجاع کلیه کارهای ثبتی ملک برای اداره ثبت منطقه ۶ تهران

ارجاع کلیه کارهای ثبتی ملک برای اداره ثبت منطقه ۶ تهران به فردی با تخصص و آگاهی بالا مثل کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی ممکن می باشد در واقع برای انجام کارهای ثبتی ملک در اداره ثبت اسناد و تهیه مدارک برای اداره ثبت به یک فرد آگاه مراجعه شود بطور مثال […]

بیشتر بخوانید
ارجاع کارهای ثبتی ملک برای امور اداری ثبت و شهرداری

ارجاع کارهای ثبتی ملک برای امور اداری ثبت و شهرداری

ارجاع کارهای ثبتی ملک برای امور اداری ثبت و شهرداری به کارشناس رسمی دادگستری که فردی متخصص و با تجربه است سبب میشود که این امور به خوبی در اداره ثبت اسناد پیش برود و این متخصص همچنین صلاحیت کافی برای تهیه مدارک فنی در خواستی ادارات مختلف را دارد و می تواند آن ها […]

بیشتر بخوانید
ارجاع کارهای فنی برای اخذ سند تک برگ به کارشناس ثبتی

ارجاع کارهای فنی برای اخذ سند تک برگ به کارشناس ثبتی

ارجاع کارهای فنی برای اخذ سند تک برگ به کارشناس ثبتی که فردی با تخصص و مهارت بالا میباشد ، ممکن است در واقع برای انجام کارهای ثبتی ملک در اداره ثبت اسناد و تهیه مدارک برای اداره ثبت به یک فرد آگاه مراجعه شود بطور مثال برای اخذ سند تک برگ برای ملک میتوان […]

بیشتر بخوانید
ارجاع کلیه کار های ثبتی ملک برای اداره ثبت منطقه 2 تهران

ارجاع کلیه کار های ثبتی ملک برای اداره ثبت منطقه ۲ تهران

ارجاع کلیه کار های ثبتی ملک برای اداره ثبت منطقه ۲ تهران ممکن می باشد در واقع فردی مانند کارشناس رسمی دادگستری میتواند وکالت انجام امور ثبتی را بر عهده بگیرد و به بهترین وجه آن را انجام دهد. برای انجام امور ثبتی لازم است مدارکی فنی تهیه گردد و به اداره ثبت اسناد ارائه […]

بیشتر بخوانید
ارجاع کلیه کار های ثبتی ملک در اداره ثبت تهران

ارجاع کلیه کار های ثبتی ملک در اداره ثبت تهران

ارجاع کلیه کار های ثبتی ملک در اداره ثبت تهران به کارشناس رسمی دادگستری که مهارت و تجربه کافی برای انجام این امور را دارد، ممکن می باشد در واقع برای امور ثبتی مثل اخذ سند تک برگ باید مدارکی تهیه شود و به اداره ثبت ارائه داده شود و برای تهیه این مدارک می […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید