انجام امور فنی

کارهای فنی برای اخذ سند به کارشناس نقشه برداری

کارهای فنی برای اخذ سند به کارشناس نقشه برداری

کارهای فنی برای اخذ سند به کارشناس نقشه برداری به کارشناس رسمی دادگستری که مهارت و تجربه کافی برای انجام این امور را دارد،ممکن میباشد در واقع برای امور ثبتی مثل اخذ سند تک برگ باید مدارکی تهیه شود و به اداره ثبت ارائه داده شود و برای تهیه این مدارک میتوان به کارشناس رسمی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید