تحدید حدود ملک

تحدید حدود ثبتی ملک توسط کارشناس ثبتی

تحدید حدود ثبتی ملک توسط کارشناس ثبتی

تحدید حدود ثبتی ملک توسط کارشناس ثبتی انجام می شود و مالک اگر بخواهد سند تک برگ برای ملک خود تهیه کند باید موقعیت دقیق ملک خود را تثبیت کند و در واقع حدود ثبتی را تعیین کند و منظور از تعیین حدود ثبتی مشخص شدن موقعیت دقیق ملک و تعیین حدود ملک میباشد که […]

بیشتر بخوانید
تحدید حدود املاک به منظور تثبیت املاک

تحدید حدود املاک به منظور تثبیت املاک

تحدید حدود املاک به منظور تثبیت املاک به دلیل به دست آمدن اطلاعاتی از جمله ابعاد و مساحت و همچنین موقعیت دقیق ملک انجام می شود و در ادامه به منظور تثبیت و میخکوبی ملک روی زمین نقشه یو تی ام تهیه میشود و کارشناس رسمی دادگستری یکی از متخصصانی می باشد که توانایی و […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید