تحید حدود ملک

انجام تحدید حدود ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

انجام تحدید حدود ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

انجام تحدید حدود ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی به منظور تعیین حدود دقیق ملک صورت می گیرد و با تعیین حدود ثبتی در واقع موقعیت دقیق ملک مشخص می شود یا به عبارت دیگر تثبیت مالکیت ملک انجام خواهد شد و مالک برای اخذ سند تک برگ از اداره ثبت […]

بیشتر بخوانید
نقشه یو تی ام برای تحدید حدود ملک

نقشه یو تی ام برای تحدید حدود ملک

نقشه یو تی ام برای تحدید حدود ملک تحدید حدود یک ملک یعنی مشخص کردن اندازه حدود چهار گانه و مساحت مورد نظر ملک توسط کارشناسان رسمی دادگستری یا مهندسان عضو نظام مهندسی و حضور همسایگان مجاور ملک و خود مالک. نقشه یو تی ام برای تحدید حدود ملک زمانی که متقاضی برای تحدید حدود […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید