تصحیح سند

تصحیح سند تک برگی و صدور سند برای زمین

تصحیح سند تک برگی و صدور سند برای زمین

تصحیح سند تک برگی و صدور سند برای زمین زمانی می بایست انجام شود که ابعاد و مساحت سندی ملک با ابعاد و مساحت وضع موجود اختلاف پیدا کند در اینصورت بایستی سند ملک تصحیح گردد برای انجام تصحیح سند لازم است ابعاد و مساحت دقیق وضع موجود حاصل شود برای به دست آمدن این […]

بیشتر بخوانید
تصحیح سند تک برگ-کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

تصحیح سند تک برگ-کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

تصحیح سند تک برگ-کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی به این دلیل انجام می شود که ابعاد و مساحت سندی با ابعاد و مساحت وضع موجود ملک ناهماهنگی داشته باشد در این صرورت بایستی سند ملک تصحیح گردد و سند جدیدی با توجه به ابعاد و مساحت وضع موجود ملک صادر گردد و برای این که […]

بیشتر بخوانید
رفع ایرادات و مشکلات سند تک برگ

رفع ایرادات و مشکلات سند تک برگ

رفع ایرادات و مشکلات سند تک برگ با انجام تصحیح سند صورت میگیرد و گاهی ممکن است پیش بیاد ابعاد وضع موجود ملک با ابعاد درج شده در سند مغایرت داشته باشد در این صورت سند باید تصحیح شود تا این مغایرت بر طرف شود در واقع وجود این مغایرت ممکن است مشکلات حقوقی و […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM برای تصحیح مساحت سند

تهیه نقشه UTM برای تصحیح مساحت سند

تهیه نقشه UTM برای تصحیح مساحت سند به این صورت می باشد که گاهی ممکن است قسمتی از ملک در مسیر طرحهای شهرداری قرار بگیرد و مالک باید این قسمت ها را تخریب کند و در اختیار شهرداری قرار دهد در اینصورت مساحت وضع موجود تغییر خواهد کرد و مساحت درج شده در سند باید […]

بیشتر بخوانید
تصحیح سند تک برگی-کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

تصحیح سند تک برگی-کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

تصحیح سند تک برگی-کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی انجام می گیرد تا سند قبلی ملک اصلاح شود و سند جدید برای ملک صادر شود. در صورتی که نیاز به تصحیح سند پیدا کردید باید به یک کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری و یا رشته امور ثبتی مراجعه کنید تا این کار شناس با فراهم […]

بیشتر بخوانید
تصحیح سند تک برگ برای اخذ سند تک برگ برای املاک

تصحیح سند تک برگ برای اخذ سند تک برگ برای املاک

تصحیح سند تک برگ برای اخذ سند تک برگ برای املاک به این صورت میباشد که اگر مساحت و ابعاد وضع موجود ملک با مساحت و ابعاد درج شده در سند مغایرت داشته باشد باید اصلاح شود و برای اینکار مالک به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه می کند وکارشناس نقشه […]

بیشتر بخوانید
تصحیح مساحت سند توسط کارشناس با تهیه نقشه یو تی ام

تصحیح مساحت سند توسط کارشناس با تهیه نقشه یو تی ام

تصحیح مساحت سند توسط کارشناس با تهیه نقشه یو تی ام ممکن میشود به طور کلی اگر که به هر دلیلی مساحت سند با مساحت وضع موجود ملک برابر نباشند در نتیجه باید حتما سند ملک تصحیح گردد. برای تصحیح سند باید یک نقشه ای شامل وضع موجود ملک و سند ملک که به طور […]

بیشتر بخوانید
تصحیح سند توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

تصحیح سند توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

تصحیح سند توسط کارشناس رسمی امور ثبتی بایستی انجام شود زیرا وی تخصص لازم برای انجام این کار دارد و این کار را با دقت بالا و اصولی انجام خواهد داد و مهر و امضای وی در اداره ثبت معتبر است و اداره ثبت سند جدید را صادر خواهد کرد. در صورتی که مساحت وضع […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید