تفسیر عکس هوایی

گزارش تفسیر و بررسی وجود عارضه در موقعیت مشخص

گزارش تفسیر و بررسی وجود عارضه در موقعیت مشخص

گزارش تفسیر و بررسی وجود عارضه در موقعیت مشخص به منظور تهیه تامین دلیل از عهده یک فرد متخصص بر می آید در واقع ممکن است اراضی اشخاص موات اعلام شود در این صورت می بایست سابقه اراضی بررسی شود در صورتی که در سابقه اراضی وجود بنا اثبات شود اراضی غیر موات خواهد بود […]

بیشتر بخوانید
تعیین زیر کشت بودن یا نبودن زمین اراضی ملی اعلام شده

تعیین زیر کشت بودن یا نبودن زمین اراضی ملی اعلام شده

تعیین زیر کشت بودن یا نبودن زمین اراضی ملی اعلام شده با انجام تفسیر عکس هوایی ممکن می باشد در واقع لازم است سابقه اراضی بررسی شود تا در نتیجه معلوم شود اراضی ملی و یا احیا شده است و برای انجام تفسیر عکسهای هوایی لازم است به فرد متخصص همانند کارشناس رسمی دادگستری مراجعه […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس برای زمین کشاورزی و تهیه گزارش

تفسیر عکس برای زمین کشاورزی و تهیه گزارش

تفسیر عکس برای زمین کشاورزی و تهیه گزارش کارشناسی زمانی لازم است انجام شود که اراضی افراد ملی اعلام گردد در نتیجه لازم است سابقه احیا در اراضی بررسی شود تا اثبات شود اراضی ملی نمی باشد و احیا شده است و برای بررسی سابقه احیا لازم است تفسیر عکس هوایی انجام شود و برای […]

بیشتر بخوانید
بررسی وجود عارضه و بنا با تفسیر عکس هوایی

بررسی وجود عارضه و بنا با تفسیر عکس هوایی

بررسی وجود عارضه و بنا با تفسیر عکس هوایی با این هدف انجام می شود تا مشخص گردد در یک قطعه ای از زمین در سالهای پیش بنا و ساختمان وجود داشته است و حالا به دلایل مختلف اثری از آن نیست و از این تفسیر عکس ها می توان به عنوان مدرکی برای پی […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس و بررسی وجود عارضه در گذشته در موقعیت

تفسیر عکس و بررسی وجود عارضه در گذشته در موقعیت

تفسیر عکس و بررسی وجود عارضه در گذشته در موقعیت ملک قابل انجام است و برای انجام تفسیر حتما لازم است به فرد متخصص همانند کارشناس  رسمی داد گستری مراجعه گردد. این متخصص برای انجام تفسیر عکس هوایی از  تجهیزات و روش های مخصوصی بهره خواهد برد تا در نتیجه اطلاعات مورد نیاز از عکس […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس و بررسی وجود عارضه در موقعیت مشخص

تفسیر عکس و بررسی وجود عارضه در موقعیت مشخص

تفسیر عکس و بررسی وجود عارضه در موقعیت مشخص را می توان به فرد مجرب و با تجربه سپرد. در واقع ممکن است اراضی افراد موات اعلام شود در این صورت لازم است سابقه اراضی بررسی شود و در صورتیکه بنا در گذشته ملک وجود داشته باشد در نتیجه اثبات می شود اراضی موات نمی […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس و بررسی وجود عارضه در موقعیت مشخص

تفسیر عکس و بررسی وجود عارضه در موقعیت مشخص

تفسیر عکس و بررسی وجود عارضه در موقعیت مشخص زمانی لازم است انجام شود که اراضی موات اعلام شود. برای انجام تفسیر عکس هوایی میتوان به یک فرد متخصص همانند کارشناس رسمی دادگستری مراجعه شود تا این متخصص در نتیجه بتواند سابقه اراضی را بررسی نماید و در صورت وجود عارضه اراضی غیر موات خواهد […]

بیشتر بخوانید
گزارش تفسیر عکس و تعیین زیر کشت بودن یا نبودن زمین

گزارش تفسیر عکس و تعیین زیر کشت بودن یا نبودن زمین

تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی و تعیین زیر کشت بودن یا نبودن زمین به منظور ارائه به دادگاه مورد استفاده قرار می گیرد و در واقع اگر ملکی توسط دولت جزو منابع ملی تشخیص داده شود و دولت آن را تصاحب کند مالک برای پس گرفتن ملک خود باید با استفاده از تفسیر عکس هوایی،کشاورزی […]

بیشتر بخوانید
هزینه تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای و تامین دلیل دادگاه

هزینه تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای و تامین دلیل دادگاه

هزینه تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای و تامین دلیل دادگاه با این هدف انجام می شود تا مشخص گردد در یک قطعه ای از زمین در سال های پیش بنا و ساختمان وجود داشته است و حالا به دلایل مختلف اثری از آن نیست.از این تفسیر عکس ها می توان به عنوان مدرکی برای […]

بیشتر بخوانید
1 2 3 12
Call Now Buttonتماس بگیرید