تفکیک و افراز

انجام تفکیک و افراز اراضی شهری

انجام تفکیک و افراز اراضی شهری

انجام تفکیک و افراز اراضی شهری برای تعیین مساحت هر قطعه مشاعی و تقسیم دقیق زمین بین شرکا که توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود. افراز به این معنا میباشد که سهم هر یک از شرکا از ملک مادر جدا شود و هر یک از شرکا برای سهم قطعه خود […]

بیشتر بخوانید
انجام افراز و تفکیک زمین ها در تهران

انجام افراز و تفکیک زمین ها در تهران

انجام افراز و تفکیک زمین ها در تهران با تهیه نقشه یو تی ام برای اراضی آغاز می گردد درخواست تفکیک به اداره ثبت داده می شود اما به افراز در دادگاه یا واحد های ثبتی رسیدگی میشود و این عملیات ها توسط یک کارشناس رسمی دادگستری که متخصص است و مورد اعتبار در دادگاه […]

بیشتر بخوانید
تفکیک اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری

تفکیک اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری

تفکیک اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری قابل انجام می باشد در صورتی که شخصی قصد تقسیم اراضی خود را داشته باشد می تواند به یک کارشناس رسمی دادگستری مراجعه نماید و این کارشناس نیز در اولین قدم نقشه یو تی ام ملک را تهیه می کند تابا دقت بالا تفکیک اراضی را انجام دهد. تفکیک […]

بیشتر بخوانید
تفکیک عرصه توسط کارشناس رسمی دادگستری

تفکیک عرصه توسط کارشناس رسمی دادگستری

تفکیک عرصه توسط کارشناس رسمی دادگستری به این منظور انجام می شود که عرصه ملک به قسمت های کوچکتر تجزیه و تقسیم شود و کارشناس رسمی دادگستری یکی از منخصصین است که بخش عملیاتی تفکیک عرصه را با دقت بالایی انجام می دهد. تقاضای تفکیک بایستی به اداره ثبت ابلاغ شود تا از جانب این […]

بیشتر بخوانید
افراز و تفکیک برای اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری

افراز و تفکیک برای اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری

افراز و تفکیک برای اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود در واقع انجام افراز و تفکیک کار بسیار تخصصی می باشد و باید حتما توسط یک متخصص با تجربه انجام شود زیرا در صورت انجام کوچک ترین اشتباه در انجام افراز و تفکیک ممکن است اختلافاتی برسر حدود ملک […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک و افراز اراضی و تهیه نقشه یو تی ام در تهران

انجام تفکیک و افراز اراضی و تهیه نقشه UTM یو تی ام

انجام تفکیک و افراز اراضی و تهیه نقشه UTM یو تی ام در تهران به این جهت انجام میگیرد که به نحوی ملک تقسیم گردد که تفکیک به طور مساوی ملک را تجزیه می کند اما افراز به اندازه سهم هر یک از شرکا از ملک تقسیم و جدا میگردد برای افراز و تفکیک روش […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک و افراز اراضی برای ملک در تهران

انجام تفکیک و افراز اراضی برای ملک در تهران

انجام تفکیک و افراز اراضی برای ملک در تهران به این جهت صورت می گیرد تا ملک به نحوی تقسیم گردد و این دو لفظ اگرچه از لحاظ معنی مشابهت هایی دارند اما کاربرد های متفاوتی باهم دارند و برای انجام تفکیک و افراز بایستی ابتدا نقشه یو تی ام تهیه شود. این نقشه نقشه […]

بیشتر بخوانید
تفکیک و افراز اراضی و تهیه نقشه یو تی ام

تفکیک و افراز اراضی و تهیه نقشه یو تی ام در تهران

تفکیک و افراز اراضی و تهیه نقشه یو تی ام در تهران برای تعیین مساحت هر قطعه مشاعی و تقسیم دقیق زمین بین شرکا که توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا اداره ثبت تهیه می شود.برای انجام تفکیک حتما باید به یک کارشناس با تجربه و متخصص مراجعه کنید زیرا اینکار بسیار دقیق و […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک و افراز اراضی ملکی در تهران

انجام تفکیک و افراز اراضی ملکی در تهران

انجام تفکیک و افراز اراضی ملکی در تهران توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی که ازطرف اداره ثبت تعیین می شود انجام می شودو انجام تفکیک و افراز اراضی ملکی به معنای تقسیم ملک و زمین می باشد.اگر مالکی زمینی داشته باشدو بخواهد آن را به قطعات کوچکتر تقسیم کند باید تفکیک […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید