جانمایی ملک

انجام جانمایی ملک برای صدور سند تک برگ

انجام جانمایی ملک برای صدور سند تک برگ

انجام جانمایی ملک برای صدور سند تک برگ میتوان به یک فرد متخصص سپرد در صورتی که حدود اربعه ملک بر روی زمین نا معلوم باشد و فرد قصد اخذ سند تک برگ برای ملک خود و تعویض سند قدیمی ملک خود را داشته باشد لازم است ابتدا با انجام جانمایی پلاک ثبتی حدود ثبتی […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ملک و تعیین موقعیت ملک

انجام جانمایی ملک و تعیین موقعیت ملک

انجام جانمایی ملک و تعیین موقعیت ملک با توجه به اسناد و مدارک قدیمی موجود از ملک انجام میشود که باید برای انجام جانمایی ملک اسناد و مدارک ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی بررسی شود و در نهایت نقشه یو تی ام از ملک تهیه و بر اساس این نقشه […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی دقیق ملک برای دادگاه

انجام جانمایی دقیق ملک برای دادگاه

انجام جانمایی دقیق ملک برای دادگاه توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و اگر ملکی دارید که موقعیت دقیق آن مشخص نیست و دارای سند قدیمی میباشد در این صورت لازم است در مراحل اداری تعیین و تکلیف وضعیت ملک، نقشه جانمایی پلاک ثبتی تهیه شود. انجام جانمایی دقیق […]

بیشتر بخوانید
انجام کارشناسی اختلافات ملکی با جانمایی ملک

انجام کارشناسی اختلافات ملکی با جانمایی ملک

انجام کارشناسی اختلافات ملکی با جانمایی ملک به این صورت میباشد که با انجام جانمایی پلاک ثبتی بسیاری از اختلافاتی که بر سر حدود زمین پیش می آید حل خواهد شد و انجام جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین موقعیت و حدود دقیق ملک انجام میگیرد و در دادگاه به عنوان یک مدرک معتبر برای حل […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ملک و صدور سند تک برگ برای ملک

انجام جانمایی ملک و صدور سند تک برگ برای ملک

انجام جانمایی ملک و صدور سند تک برگ برای ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و با تهیه نقشه یو تی ام موقعیت دقیق ملک تثبیت می شود. انجام جانمایی ملک و صدور سند تک برگ برای ملک در صورتی که مالک از موقعیت دقیق ملک بیخبر باشد،در […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

انجام جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

انجام جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی امور ثبتی ممکن می باشد زمانی که حدود اربعه ملک نامشخص باشد در این صورت میبایست جانمایی ملک انجام شود تا حدود اربعه ملک بر روی زمین مشخص شود و با مشخص شدن حدود اربعه می توان نقشه یو تی ام را از ملک تهیه نمود و سپس اقدام […]

بیشتر بخوانید
نحوه انجام جانمایی اسناد شاهنشاهی

نحوه انجام جانمایی اسناد شاهنشاهی

نحوه انجام جانمایی اسناد شاهنشاهی به این منظور می باشد که اسناد قدیمی ای که برای دوره شاهنشاهی می باشد چون فقط در آن اطلاعات حقوقی وجود دارد مالک میخواهد که با تبدیل سند قدیمی به سندتک برگ اطلاعات فنی ملک را داشته باشد و موقعیت دقیق ملک را مشخص کند و برای انجام اینکار […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی سند و تهیه نقشه یو تی ام

انجام جانمایی سند و تهیه نقشه یو تی ام

انجام جانمایی سند و تهیه نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود.با انجام جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه یو تی ام موقعیت دقیق ملک مشخص و تثبیت می شود. انجام جانمایی سند و تهیه نقشه یو تی ام در صورتی که مالک از موقعیت دقیق […]

بیشتر بخوانید
تعیین آدرس ملک با پلاک ثبتی سند و جانمایی ملک

تعیین آدرس ملک با پلاک ثبتی سند و جانمایی ملک

تعیین آدرس ملک با پلاک ثبتی سند و جانمایی ملک به این صورت می باشد که فرض کنید شخصی به دلایل مختلف مانند مهاجرت،سالیان طولانی می باشد که ملک خود را رها کرده است و اکنون نمیداند که ملک خود در کجا و در چه موقعیت و آدرسی قرار دارد این شخص تنها کاری که […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید