جانمایی پارکینگ

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری و مسکونی توسط کارشناس

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری و مسکونی توسط کارشناس

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری و مسکونی توسط کارشناس رسمی دادگستری به عنوان یک متخصص قابل انجام می باشد. جانمایی پارکینگ به این دلیل انجام می شود که تعداد پارکینگهای قابل جانمایی تعیین و تایید شود و در نهایت نقشه جانمایی پارکینگ تهیه و ممهور و امضا میشود. انجام جانمایی پارکینگ های تجاری و مسکونی […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پارکینگ های تجاری در استان تهران

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری در استان تهران

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری در استان تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری که تخصص و دانش مورد نیاز در این کار بر خوردار است و همچنین مهر و امضای آن در شهرداری و اداره ثبت اعتبار دارد و بر اساس ضوابط طرح های تفصیلی، احداث پارکینگ برای همه ساختمان و آپارتمان لازم است و همچنین […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه جانمایی پارکینگ ها در تهران

تهیه نقشه جانمایی پارکینگ ها در تهران

تهیه نقشه جانمایی پارکینگ ها در تهران زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که پس از ساخت هنگام اخذ سند تک برگ اگر نقشه معماری با وضع موجود ملک هم خوانی نداشته باشد انجام تهیه نقشه جانمایی ضروری است. با جانمایی پارکینگ ها تعداد پارکینگ های سالم و مزاحم تعیین می شوند. تهیه نقشه جانمایی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید