جانمایی پلاک ثبتی

نقشه هوایی برای پلاک ثبتی سند قدیمی

نقشه هوایی برای پلاک ثبتی سند قدیمی

نقشه هوایی برای پلاک ثبتی سند قدیمی زمانی لازم است انجام شود که آدرس و حدود ثبتی ملک نا معلوم باشد در نتیجه توسط یک متخصص بایستی جانمایی پلاک ثبتی انجام شود برای انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی می توان به کارشناس رسمی دادگستری مراجعه نمود. نقشه هوایی برای پلاک ثبتی سند قدیمی در صورتی […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک های قدیمی توسط کارشناس دارای صلاحیت

جانمایی پلاک های قدیمی توسط کارشناس دارای صلاحیت

جانمایی پلاک های قدیمی توسط کارشناس دارای صلاحیت ممکن می باشد در واقع ممکن است آدرس ملک بر روی زمین نا معلوم باشد و یا حدود اربعه ملک بر روی زمین نا مشخص باشد در این صورت لازم است عملیات جانمایی پلاک ثبتی توسط یک فرد متخصص همانند کارشناس رسمی دادگستری انجام شود. جانمایی پلاک […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاکهای قدیمی و شاهنشاهی توسط کارشناس

جانمایی پلاکهای قدیمی و شاهنشاهی توسط کارشناس

جانمایی پلاکهای قدیمی و شاهنشاهی توسط کارشناس دارای صلاحیت به این صورت می باشد که معمولا املاکی نیاز به جانمایی دارند که اسناد قدیمی هستند که به ورثه رسیده است یا ملک های رها شده ای که صاحبان آنها به دلایل مهاجرت از ایران چندین سال به ملک خود سر نزده اند و یا املاکی […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه برای جانمایی پلاک ثبتی های اسناد قدیمی

تهیه نقشه برای جانمایی پلاک ثبتی های اسناد قدیمی

تهیه نقشه برای جانمایی پلاک ثبتی های اسناد قدیمی برای تعیین موقعیت و مساحت و طول و عرض دقیق ملک انجام میشود در صورتی که مالک از محدوده ملک خود اطلاعات نداشته باشد و بخواهد موقعیت دقیق ملک خود را تعیین کند،برای انجام اینکار از جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه های یو تی ام […]

بیشتر بخوانید
جانمایی برای پلاک ثبتی های اسناد قدیمی

جانمایی برای پلاک ثبتی های اسناد قدیمی

جانمایی برای پلاک ثبتی های اسناد قدیمی به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک می باشد و برای جانمایی ملک و تعیین مرزهای و حدود آن،باید حتما پلاک ثبتی ملک مشخص شده باشد و در واقع انجام جانمایی پلاک ثبتی به منظور تعیین موقعیت ملک بر روی زمین انجام می شود،می توان گفت کاربرد عمده جانمایی […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی های قدیمی و سند های شاهنشاهی

جانمایی پلاک ثبتی های قدیمی و سند های شاهنشاهی

جانمایی پلاک ثبتی های قدیمی و سند های شاهنشاهی وقتی لازم است انجام شود و به کمک افراد می آید که آدرس ملک و یا حدود اربعه ملک معلوم نباشد در این صورت برای معلوم کردن حدود اربعه ملک و آدرس ملک انجام این عملیات تخصصی که با استفاده از اسناد ثبتی ملک انجام میشود […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی برای پلاک های شاهنشاهی

انجام جانمایی برای پلاک های شاهنشاهی

انجام جانمایی برای پلاک های شاهنشاهی با استفاده از اسناد ثبتی ملک انجام می گیرد و تنها زمانی لازم است که این عملیات تخصصی انجام شود که آدرس و حدود اربعه ملک نا معلوم باشد برای اینکه بتوان این عملیات را انجام داد لازم است به یک فرد متخصص همانند کارشناس رسمی دادگستری مراجعه نمود. […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی سند های قدیمی و شاهنشاهی

جانمایی پلاک ثبتی سند های قدیمی و شاهنشاهی

جانمایی پلاک ثبتی سند های قدیمی و شاهنشاهی برای تعیین موقعیت و مساحت و طول و عرض دقیق ملک انجام می شود.در صورتی که مالک از محدوده ملک خود اطلاعاتی نداشته باشد و بخواهد موقعیت دقیق ملک خود را تعیین کند،برای انجام اینکار از جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه های یو تی ام استفاده […]

بیشتر بخوانید
نقشه جانمایی برای پلاکهای قدیمی سند منگوله دار

نقشه جانمایی برای پلاکهای قدیمی سند منگوله دار

نقشه جانمایی برای پلاکهای قدیمی سند منگوله دار به این صورت می باشد که اگر مالک بخواهد از موقعیت دقیق ملک خود باخبر شود و مساحت و ابعاد ملک را بطور دقیق بدست بیاورد و بخواهد سند تک برگی برای ملک اخذ کند باید جانمایی پلاک ثبتی را برای تعیین موقعیت ملک خود انجام دهد […]

بیشتر بخوانید
1 2 3 14
Call Now Buttonتماس بگیرید