رها سازی ملک

تهیه نقشه رها سازی کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

تهیه نقشه رها سازی کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

تهیه نقشه رها سازی کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی به این صورت میباشد که اگر قسمتی از ملک اضافه باشد یعنی مساحت وضع موجود ملک از مساحت درج شده در سند بزرگتر باشد،در اینصورت برای اینکه مساحت و موقعیت دقیق ملک مشخص شود باید نقشه یو تی ام از ملک تهیه شود تا مساحت ملک […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید