سند تک برگ

درخواست صدور سند مالکیت برای ملک

درخواست صدور سند مالکیت برای ملک

درخواست صدور سند مالکیت برای ملک در اداره ثبت اسناد داده می شود و این اداره برای اینکه بتواند سند تک برگ را برای ملک صادر نماید مدارکی را درخواست خواهد کرد که یکی از این مدارک که اطلاعات فنی و مکانی ملک را معلوم میکند نقشه یو تی ام می باشد آن نقشه حتما […]

بیشتر بخوانید
اخذ سند تک برگ برای عرصه ملک و تهیه نقشه UTM

اخذ سند تک برگ برای عرصه ملک و تهیه نقشه UTM

اخذ سند تک برگ برای عرصه ملک و تهیه نقشه UTM  به این دلیل است که اطلاعات فنی ملک با دقت بالایی حاصل شود. برای اینکه بتوان ان نقشه را تهیه کرد لازم است به یک فرد متخصص مانند کارشناس رسمی دادگستری مراجعه شود تا در نتیجه این نقشه به صورت استاندار فراهم گردد و […]

بیشتر بخوانید
درخواست صدور سند مالکیت تک برگ برای ملک

درخواست صدور سند مالکیت تک برگ برای ملک

درخواست صدور سند مالکیت تک برگ برای ملک با این هدف ابلاغ می شود تا بتوان سند دفترچه ای را به سند تک برگ تبدیل کرد. برای اینکه این تبدیل انجام شود می بایست نقشه یو تی ام ملک تهیه گردد تهیه این نقشه حتما باید توسط افراد با صلاحیت انجام شود فردی مانند کارشناس […]

بیشتر بخوانید
درخواست تبدیل سند مالکیت به سند تک برگ

درخواست تبدیل سند مالکیت به سند تک برگ

درخواست تبدیل سند مالکیت به سند تک برگ به منظور تعویض سند دفترچه ای به سند تک برگ انجام می شود. در صورتی که افراد بخواهند ملک خود با سند قدیمی را معامله نمایند ابتدا باید سند ملک به سند تک برگ تبدیل گردد سپس معامله قابل انجام است و این درخواست باید به اداره […]

بیشتر بخوانید
درخواست صدور سند مالکیت تک برگ برای عرصه

درخواست صدور سند مالکیت تک برگ برای عرصه

درخواست صدور سند مالکیت تک برگ برای عرصه با هدف اخذ سند جدید تک برگ از اداره ثبت اسناد اعلام می گردد و پس از اینکه در خواست اعلام شد بایستی مدارکی تهیه گردد و به اداره ثبت اسناد ارجاع داده شود. یکی از این مدارک که اطلاعات فنی ملک را فراهم می کند نقشه […]

بیشتر بخوانید
درخواست صدور سند تک برگ برای ملک

درخواست صدور سند تک برگ برای ملک

درخواست صدور سند تک برگ برای ملک به اداره ثبت اسناد باید ابلاغ گردد و در صورتی که ملک فاقد سند رسمی باشد باید از طریق سامانه اداره ثبت اسناد این درخواست ثبت گردد. برای اخذ سند مالکیت تک برگ می بایست یکسری مدارک تهیه گردد و تنها با ارجاع این مدارک سند تک برگ […]

بیشتر بخوانید
درخواست صدور سند مالکیت تک برگ

درخواست صدور سند مالکیت تک برگ

درخواست صدور سند مالکیت تک برگ برگ توسط مالک انجام می شود در واقع اگر مالک بخواهد برای ملک خود سند تک برگ اخذ کند و سند قدیمی ملک را به سند تک برگ تبدیل کند، باید در خواست تبدیل سند مالکیت به سند تک برگ را به اداره ثبت بدهد و اداره ثبت برای […]

بیشتر بخوانید
تبدیل سند منگوله دار به سند تک برگ کارشناس رسمی

تبدیل سند منگوله دار به سند تک برگ کارشناس رسمی

تبدیل سند منگوله دار به سند تک برگ کارشناس رسمی دادگستری با مراجعه به اداره ثبت دنبال می شود و از آنجایی که برای این تبدیل باید مدارکی فراهم شود و یکی از این مدارک یعنی نقشه یو تی ام از عرصه با مراجعه به یک متخصص قابل تهیه است پس میتوان به کار شناس […]

بیشتر بخوانید
دریافت سند تک برگ برای املاک قولنامه ای توسط کارشناس

دریافت سند تک برگ برای املاک قولنامه ای توسط کارشناس

دریافت سند تک برگ برای املاک قولنامه ای توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی با تهیه نقشه یو تی ام انجام می شود و قولنامه ها به این صورت می باشد که دو نفر درمقابل هم متعهد می شوند و معامله ای را بر اساس شرط های قولنامه انجام می دهند و […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید