سند خوانی

سند خوانی و جانمایی ملک و تهیه نقشه یو تی ام

سند خوانی و جانمایی ملک و تهیه نقشه یو تی ام

سند خوانی و جانمایی ملک و تهیه نقشه یو تی ام زمانی لازم است انجام شود که آدرس و حدود ثبتی ملک نا معلوم باشد در این صورت لازم است با انجام عملیات جا نمایی پلاک ثبتی مجهولات معلوم شود و در نتیجه با تهیه نقشه یو تی ام امکان اخذ سند تک برگ وجود […]

بیشتر بخوانید
سند خوانی توسط کارشناس رسمی دادگستری و تهیه نقشه

سند خوانی توسط کارشناس رسمی دادگستری و تهیه نقشه

سند خوانی توسط کارشناس رسمی دادگستری و تهیه نقشه در موارد بسیاری مورد استفاده قرار می گیرد و در واقع نقشه جانمایی پلاک ثبتی به  این دلیل تهیه می شود که موقعیت دقیق ملک با توجه به پلاک ثبتی درج شده در سند قدیمی مشخص شود و انجام جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناسان رسمی دادگستری […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید