سند ماده 147

تعیین تکلیف وضعیت سندی املاک و صدور سند

تعیین تکلیف وضعیت سندی املاک و صدور سند

تعیین تکلیف وضعیت سندی املاک و صدور سند با ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ ممکن می باشد در واقع برخی از مالکین بدلایل مختلف ممکن است موفق به اخذ سند رسمی برای ملک خود نشده باشند در این مواقع برای اینکه بتوان وضعیت سندی این املاک را مشخص کرد میتوان با توجه به ماده ۱۴۷ و […]

بیشتر بخوانید
قانون تعیین تکلیف وضعیتی ثبتی اراضی

قانون تعیین تکلیف وضعیتی ثبتی اراضی

قانون تعیین تکلیف وضعیتی ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی به منظور صدور سند مالکیت برای املاک و اراضی دارای سابقه ثبتی می باشد در صورتیکه تصرف متصرف قانونی باشد و اراضی مشکل وجود نداشته باشد امکان اخذ سند مالکیت رسمی وجود خواهد داشت در نتیجه برای صدور سند مالکیت از اداره ثبت […]

بیشتر بخوانید
تعیین تکلیف املاک فاقد سند مالکیت

تعیین تکلیف املاک فاقد سند مالکیت

تعیین تکلیف املاک فاقد سند مالکیت به منظور مشخص شدن مالکین حقوقی اراضی و همچنین بررسی اسناد اراضی به منظور صدور سند می باشد.در واقع دولت طبق قانون ۱۴۷و ۱۴۸ می خواهد مدارک اراضی را که فاقد سند رسمی هستند بررسی کند و سپس در صورت امکان برای این اراضی سند رسمی صادر شود. تعیین […]

بیشتر بخوانید
قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند

قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند

قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند یا همان ماده ۱۴۷ که در نتیجه اگر شرایط و اوضاع ملک با این قانون همخوانی داشته باشد مالکین این اراضی می توانند اقدام به اخذ سند مالکیت رسمی کنند و برای اخذ این سند باید مدارکی فراهم شود که یکی از این مدارک نقشه یو تی ام از […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید