نقشه تفکیکی

تهیه نقشه تفکیکی آپارتمان برای پیش فروش ملک

تهیه نقشه تفکیکی آپارتمان برای پیش فروش ملک

تهیه نقشه تفکیکی آپارتمان برای پیش فروش ملک به منظور تعیین مساحت برای هر واحد آپارتمانی انجام می شود و تفکیک آپارتمان برای گرفتن سند تک برگ برای ملک نیز به کار می رود که اگر توسط کارشناس رسمی نقشه برداری انجام شده باشد دارای اعتبار است. تهیه نقشه تفکیکی آپارتمان برای پیش فروش ملک […]

بیشتر بخوانید
نقشه هوایی پلاک ثبتی تهران برای ملک و زمین

نقشه هوایی پلاک ثبتی تهران برای ملک و زمین

نقشه هوایی پلاک ثبتی تهران برای ملک و زمین و نقشه تفکیکی از جمله نقشه هایی است که برای انجام جانمایی ملک و تعیین محدوده و حدود اربعه ملک استفاده می شود که این نقشه ها را با توجه به پلاک ثبتی ملک تعیین می کنند. نقشه هوایی پلاک ثبتی تهران برای ملک و زمین […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید