نقشه کادر

تهیه نقشه کادر توسط کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه کادر توسط کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه کادر توسط کارشناس رسمی دادگستری به این دلیل دستور آن داده می شود که پس از ساخت ملک ابعاد سندی ملک با ابعاد وضع موجود ملک هم خوانی نداشته باشد که در این صورت این دستور از طرف اداره ثبت اسناد به مالک داده می شود. این نقشه شامل ابعاد و مساحت ملک […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM کادر برای رفع ابهام در مرز

تهیه نقشه UTM کادر برای رفع ابهام در مرز

تهیه نقشه UTM کادر برای رفع ابهام در مرز ملک توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و نقشه یو تی ام به نقشه ای گفته می شود که موقعیت و مساحت دقیق ملک در آن مشخص میشود و نقشه یو تی ام کادر برای رفع ابهام در مرزهای ملک […]

بیشتر بخوانید
نقشه بلوکی برای رفع ابهام مرز های ملک

نقشه بلوکی برای رفع ابهام مرز های ملک

نقشه بلوکی برای رفع ابهام مرز های ملک بسیار پیچیده و زمان بر می باشد و توسط کارشناس رسمی دادگستری می بایست تهیه گردد تا اصولی و با دقت بالا حاصل شود و این نقشه با مهر و امضای این کارشناس مورد پذیرش خواهد بود. تهیه این نقشه از طرف اداره ثبت اسناد به مالک […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام کادر برای رفع ابهام در مرزهای ملک

تهیه نقشه یو تی ام کادر برای رفع ابهام در مرزهای ملک

تهیه نقشه یو تی ام کادر برای رفع ابهام در مرزهای ملک توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و نقشه یو تی ام به نقشه ای گفته میشود که موقعیت و مساحت دقیق ملک در آن مشخص می شود و نقشه یو تی ام کادر برای رفع ابهام در […]

بیشتر بخوانید
نقشه بلوکی ملک برای رفع ابهام مرز

نقشه بلوکی ملک برای رفع ابهام مرز

نقشه بلوکی ملک برای رفع ابهام مرز تهیه می شود و برای رفع ابهام مرز کارشناس اداره ثبت از  مالک نقشه بلوکی را در خواست میکند در صورتی که ابعاد وضع موجود با ابعادی که در سند درج شده است متفاوت باشد مالک موظف به تهیه این نقشه خواهد بود. نقشه بلوکی ملک برای رفع […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید