نقشه یو تی ام دو خطی

نقشه UTM دو خطی برای ثبت

نقشه UTM دو خطی برای ثبت

نقشه UTM دو خطی برای ثبت با این هدف تهیه میشود تا مغایرت و یا تطابق ابعاد و مساحت سندی و وضع موجود ملک معلوم گردد. برای تهیه این نقشه حتما باید به یک فرد متخصص و مجربی مانند کارشناس رسمی دادگستری مراجعه کرد زیرا نقشه تهیه شده ها تتوسط این متخصص معتبر می باشد. […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM دو خطی برای اداره ثبت

تهیه نقشه UTM دو خطی برای اداره ثبت

تهیه نقشه UTM دو خطی برای اداره ثبت برای تعیین مساحت دقیق ملک تهیه میشود نقشه دو خطی به این معنا می باشد که نقشه یو تی ام ملک روی نقشه دو هزارم به طوری که هم طول های وضع موجود ملک و هم ابعاد سندی ملک روی هم بیافتد و هر دو در نقشه […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه دو خطی برای ادارات ثبت در مناطق 22 گانه تهران

تهیه نقشه دو خطی برای ادارات ثبت در مناطق ۲۲ گانه تهران

تهیه نقشه دو خطی برای ادارات ثبت در مناطق ۲۲ گانه تهران حتما باید توسط یک متخصصی تهیه گردد که مهر و امضای وی بر روی نقشه به آن اعتبار ارائه به اداره ثبت اسناد و شهرداری را بدهد و زمانی لازم است این نقشه تهیه شود که بخواهیم مغایرت بین ابعاد و مساحت سند […]

بیشتر بخوانید
نقشه دو خطی ثبت و شهرداری کارشناس دارای صلاحیت

نقشه دو خطی ثبت و شهرداری کارشناس دارای صلاحیت

نقشه دو خطی ثبت و شهرداری کارشناس دارای صلاحیت برای تعیین موقعیت دقیق ملک می باشد تا مشخص شود که ملک از حدود مرز های خود خارج نشده است و دقیقا در موقعیت اصلی خود قرار دارد در واقع نقشه یو تی ام برای مشخص شدن مساحت دقیق و همچنین تعیین مرزهای ملک میباشد و […]

بیشتر بخوانید
نقشه یو تی ام دو خطی برای شهرداری

نقشه یو تی ام دو خطی برای شهرداری

نقشه یو تی ام دو خطی برای شهرداری به این منظور انجام می شود که مشخص شود ملک به املاک مجاورش تجاوز کرده است یا از حدود خود خارج نشده است معمولا نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی با دقت بالایی تهیه می شود و […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه utm برای شهرداری های تهران

تهیه نقشه utm برای شهرداری های تهران

تهیه نقشه utm برای شهرداری های تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود و تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری برای تعیین موقعیت دقیق ملک میباشد تا مشخص شود که ملک ازحدود مرزهای خود خارج نشده است و دقیقا در موقعیت اصلی خود قرار دارد. تهیه نقشه utm […]

بیشتر بخوانید
نقشه UTM دو خطی برای شهرداری در تهران

نقشه UTM دو خطی برای شهرداری در تهران

نقشه UTM دو خطی برای شهرداری در تهران زمانی درخواست می شود که بین ابعاد و مساحت سندی و وضع موجود اختلاف قابل توجهی مشاهده گردد در حقیقت زمانی که این ناهماهنگی به چشم بخورد در اینصورت دستور تهیه نقشه یو تی ام دو خطی داده می شود تا در نتیجه ابعاد و مساحت سندی […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM یو تی ام دو خطی برای جواز ساخت

تهیه نقشه UTM یو تی ام دو خطی برای جواز ساخت

تهیه نقشه UTM یو تی ام دو خطی برای جواز ساخت که نقشه ای با دقت بالا است و جنبه حقوقی دارد از عهده یک متخصص مانند کارشناس رسمی دادگستری بر می آید و این نقشه یکی از نقشه های مصوب شهرداری است که ممکن است از جانب این ارگان از مالکینی که قصد انجام […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه دو خطی برای تعیین مساحت

تهیه نقشه دو خطی برای تعیین مساحت

تهیه نقشه دو خطی برای تعیین مساحت از جانب شهرداری درخواست می گردد دلیل اینکه این نقشه در خواست می شود این است که مغایرت و یا عدم مغایرت بین ابعاد و مساحت سند و وضع موجود مشخص شود و برای تهیه این نقشه می بایست حتما به یک فرد متخصص و مجرب همانند کارشناس […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید