نقشه یو تی ام دو خطی

نقشه دوخطی برای شهرداری منطقه 2 تهران

نقشه دوخطی برای شهرداری منطقه ۲ تهران

نقشه دوخطی برای شهرداری منطقه ۲ تهران را بایستی به یک متخصص سپرد تا آن را با دقت بالا تهیه نماید. در صورتی که بین ابعاد و مساحت سندی و وضع موجود مغایرت به چشم بخورد بایستی این نقشه تهیه شود و برای تهیه این نقشه میتوان به کارشناس رسمی دادگستری مراجعه کرد. نقشه دوخطی […]

بیشتر بخوانید
نقشه دوخطی جهت ارائه به ثبت

نقشه دوخطی جهت ارائه به ثبت

نقشه دوخطی جهت ارائه به ثبت برای تعیین مساحت دقیق ملک تهیه می شود و نقشه دوخطی به این معنا می باشد که نقشه یو تی ام ملک به صورتی تهیه شود که هم طول های وضع موجود ملک و هم ابعاد سندی ملک روی هم بیفتد و هر دو در نقشه آورده شوند. نقشه […]

بیشتر بخوانید
نقشه utm دوخطی ملک توسط تیم مجرب با مهر و امضا

نقشه utm دوخطی ملک توسط تیم مجرب با مهر و امضا

نقشه utm دوخطی ملک توسط تیم مجرب با مهر و امضا به منظور تعیین مساحت ملک و همچنین اخذ جواز ساخت و ساز تهیه می شود.نقشه دوخطی به این معنا میباشد که نقشه یو تی ام ملک تهیه شود و به این صورت میباشد که هم طولهای وضع موجود ملک و هم ابعاد سندی ملک […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه دوخطی جهت ارائه به شهرداری

تهیه نقشه دوخطی جهت ارائه به شهرداری

تهیه نقشه دوخطی جهت ارائه به شهرداری در حیطه تخصص کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی می باشد و نقشه های یو تی ام دو خطی نقشه هایی هستند که در آن طول های وضع موجود ملک با طول های درج شده در سند با دو رنگ مختلف نشان داده می شود و […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه utm دو خطی برای شهرداری منطقه 1 و 2 تهران

تهیه نقشه utm دو خطی برای شهرداری منطقه ۱ و ۲ تهران

تهیه نقشه utm دو خطی برای شهرداری منطقه ۱ و ۲ تهران می توان به فردی متخصص سپرد در صورتیکه ابعاد و مساحت سندی و وضع موجود اختلاف داشته باشند در اینصورت لازم است نقشه یو تی ام دوخطی برای بررسی دقیق مغایرت تهیه گردد و برای تهیه نقشه یو تی ام دو خطی لازم […]

بیشتر بخوانید
نقشه utm دو خطی برای شهرداری منطقه 2 تهران

نقشه utm دو خطی برای شهرداری منطقه ۲ تهران

نقشه utm دو خطی برای شهرداری منطقه ۲ تهران برای تعیین موقعیت دقیق ملک می باشد تا مشخص شود که ملک از حدود مرز های خود خارج نشده است و دقیقا در موقعیت اصلی خود قرار دارد در واقع نقشه های یو تی ام برای مشخص شدن مساحت دقیق و همچنین تعیین مرزهای ملک می […]

بیشتر بخوانید
نقشه utm دوخطی برای شهرداری و ثبت توسط تیم مجرب

نقشه utm دوخطی برای شهرداری و ثبت توسط تیم مجرب

نقشه utm دوخطی برای شهرداری و ثبت توسط تیم مجرب با دقت بالایی برای تعیین موقعیت دقیق ملک انجام می شود تا مشخص شود که ملک از حدود مرز های خود خارج نشده است و دقیقا در موقعیت اصلی خود قرار دارد در واقع نقشه های یو تی ام برای مشخص شدن مساحت دقیق و […]

بیشتر بخوانید
نقشه utm دوخطی برای ثبت و شهرداری در منطقه 6 تهران

نقشه utm دوخطی برای ثبت و شهرداری در منطقه ۶ تهران

تهیه نقشه utm دوخطی برای ثبت و شهرداری در منطقه ۶ تهران باید به یک متخصص سپرده شود در واقع ممکن است ابعاد و مساحت سندی مک و ابعاد و مساحت وضع موجود با یکدیگر اختلاف داشته باشند در این صورت باید برای بررسی این مغایرت نقشه یو تی ام دو خطی تهیه گردد و […]

بیشتر بخوانید
نقشه دوخطی و تهیه نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی

نقشه دوخطی و تهیه نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی

نقشه دوخطی و تهیه نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی برای شهرداری به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک تهیه می شود در صورتی که ملکی در منطقه ای باشد که دارای شیب میباشد باید علاوه بر تهیه نقشه یو تی ام باید کد ارتفاعی این ملک را نیز تهیه کنیم. نقشه دوخطی و تهیه […]

بیشتر بخوانید
1 2 3 5
Call Now Buttonتماس بگیرید