نقشه یو تی ام

نقشه utm از عرصه املاک در تهران برای سازمان ثبت

نقشه utm از عرصه املاک در تهران برای سازمان ثبت

نقشه utm از عرصه املاک در تهران برای سازمان ثبت به این صورت می باشد که اگر مالک بخواهد سند تک برگ برای ملک اخذ کند باید در خواستی به اداره ثبت بدهد و اداره ثبت برای صدور سند تک برگ مدارکی را از مالک در خواست می کند که مالک موظف است این مدارک […]

بیشتر بخوانید
تعیین قیمت تهیه نقشه یو تی ام

تعیین قیمت تهیه نقشه یو تی ام

تعیین قیمت تهیه نقشه یو تی ام باید به فرد دارای صلاحیتی سپرده شود و با تهیه نقشه یو تی ام اطلاعاتی همانند ابعاد، مساحت و موقعیت منحصر به فرد ملک حاصل می شود. نقشه یو تی ام از جانب اداره ثبت اسناد، شهرداری، مراجع قضایی، اداره گاز و… ممکن است در خواست گردد. برای […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM برای ثبت ملک و صدور سند

تهیه نقشه UTM برای ثبت ملک و صدور سند

تهیه نقشه UTM برای ثبت ملک و صدور سند تک برگ با مراجعه به اداره ثبت اسناد انجام شود در واقع برای تعویض سند قدیمی ملک به سند تک برگ لازم است مدارک فراهم شود یکی از این مدارک نقشه یو تی ام است با تهیه این نقشه اطلاعات فنی ملک معلوم می گردد. برای […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM برای سند تک برگ منطقه 2 تهران

تهیه نقشه UTM برای سند تک برگ منطقه ۲ تهران

تهیه نقشه UTM برای سند تک برگ منطقه ۲ تهران انجام می گیرد تا اطلاعات فنی ملک با دقت بالایی حاصل شود در واقع برای اینکه بتوان سند تک برگ را اخذ نمود لازم است اطلاعات فنی با دقت سانتی متری حاصل شود. برای تهیه نقشه یو تی ام می بایست به یک فرد متخصص […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM ملک قولنامه ای برای سند ماده 147-148

تهیه نقشه UTM ملک قولنامه ای برای سند ماده ۱۴۷-۱۴۸

تهیه نقشه UTM ملک قولنامه ای برای سند ماده ۱۴۷-۱۴۸ برای تعیین موقعیت ملک تهیه می شود و عرصه ملک به زمینی گفته میشود که ساختمان در آن ساخته می شود و اعیان به ساختمانی گفته میشود که روی عرصه ساخته شده است و طبق ماده ۱۴۷ در واقع برای تهیه نقشه یو تی ام […]

بیشتر بخوانید
نقشه UTM تصحیح مساحت سند

نقشه UTM تصحیح مساحت سند

نقشه UTM تصحیح مساحت سند را حتما باید به فردی سپرد که صلاحیت تهیه این نقشه را داشته باشد و مهر و امضای معتبری در اداره ثبت اسناد داشته باشد یکی از این متخصصین کارشناس رسمی دادگستری می باشد و این متخصص برای تهیه این نقشه از تجهیزات دقیق و مخصوصی استفاده میکند و در […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM برای صدور سند مالکیت

تهیه نقشه UTM برای صدور سند مالکیت

تهیه نقشه UTM برای صدور سند مالکیت به این صورت می باشد که اگر مالک بخواهد سند تک برگ برای ملک اخذ کند باید در خواستی به اداره ثبت بدهد و اداره ثبت برای صدور سند تک برگ مدارکی را از مالک در خواست می کند که مالک موظف است این مدارک را تهیه کند […]

بیشتر بخوانید
نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ منطقه 1 و 2 تهران

نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ منطقه ۱ و ۲ تهران

نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ منطقه ۱ و ۲ تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود در واقع نقشه یو تی ام موقعیت و حدود ملک را در سیستم مختصات یو تی ام مشخص می کند و اگر برای ملکی نقشه یو تی ام تهیه شود در […]

بیشتر بخوانید
انجام نقشه برداری utm اخذ سند توسط کارشناس ثبتی

انجام نقشه برداری utm اخذ سند توسط کارشناس ثبتی

انجام نقشه برداری utm اخذ سند توسط کارشناس ثبتی ممکن است در واقع به منظور اخذ سند تک برگ و یا به عبارت دیگر تعویض سند قدیمی به سند تک برگ می بایست نقشه یو تی ام از عرصه ملک تهیه شود برای تهیه این نقشه لازم است به فردی متخصص همانند کار شناس رسمی […]

بیشتر بخوانید
1 2 3 22
Call Now Buttonتماس بگیرید