نقشه 2000 ام

تهیه نقشه 2000 شهرداری - تهیه نقشه هوایی

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری – تهیه نقشه هوایی

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری – تهیه نقشه هوایی در املاکی مورد استفاده قرار می گیرد که قرار است در آن ساخت و سازی انجام شود و برای اخذ جواز ساخت و ساز از شهرداری باید نقشه یوتی ام ۲۰۰۰شهرداری تهیه شود تا شهرداری برای ملک جواز ساخت و ساز صادر کند. تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM در نقشه هوایی

تهیه نقشه UTM در نقشه هوایی

تهیه نقشه UTM در نقشه هوایی نقشه ای است که با تهیه آن موقعیت دقیق و منحصر به فرد ملک بر روی زمین مشخص می شود. با تهیه این نقشه ابعاد و مساحت ملک معلوم می شود و همچنین در این نقشه املاک و قطعات مجاور و نیز همچنین عوارض و گذرهای اطراف ملک نیز […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام 2000-تهیه نقشه شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام ۲۰۰۰-تهیه نقشه شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام ۲۰۰۰-تهیه نقشه شهرداری مورد در خواست قرار می گیرد تا این سازمان به موقعیت مکانی ملک پی ببرد. در واقع با تهیه این نقشه موقعیت منحصر به فرد ملک با دقت بالا بدست می آید و همچنین مساحت و ابعاد ملک نیز با دقت و صحت بالایی بدست می آید […]

بیشتر بخوانید
جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس رسمی

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس رسمی

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی به منظور اخذ جواز ساخت و ساز انجام میشود در واقع برای اینکه برای ملکی جواز ساخت و ساز صادر شود باید موقعیت دقیق ملک روی نقشه ای با مقیاس یک دو هزارم مشخص شود و موقعیت ملک در […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس

انجام جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس

انجام جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس رسمی دادگستری به دستور شهرداری برای صدور جواز ساخت و ساز انجام میشود و با انجام جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم موقعیت دقیق ملک در منطقه و در نقشه ای با مقیاس یک دو هزارم مشخص می شود که موقعیت خیابان ها و […]

بیشتر بخوانید
جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس رسمی

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس رسمی

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود و مالک برای انجام ساخت و ساز باید جانمایی ملک را روی نقشه یک دو هزارم انجام دهد و برای این کار باید به یک شخص متخصص مراجعه کند،بهترین شخص برای جانمایی ملک روی نقشه یک دوهزارم کارشناس رسمی دادگستری می […]

بیشتر بخوانید
جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم در تهران

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم در تهران

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم در تهران را مالک برای جواز ساختار شهرداری باید تهیه کند تا شهرداری نیز بتواند این جواز را صادر کند. مالک برای تهیه این نقشه باید به شخصی که صلاحیت تهیه این نقشه داشته باشد مانند کارشناس رسمی داد گستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه کند تا […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید