پلاک ثبتی ملک

یافتن پلاک ثبتی بر روی نقشه های قدیمی ثبتی

یافتن پلاک ثبتی بر روی نقشه های قدیمی ثبتی

یافتن پلاک ثبتی بر روی نقشه های قدیمی ثبتی در واقع با انجام عملیات معکوس جانمایی پلاک ثبتی ممکن می شود و زمانی لازم است که این عملیات انجام شود که سند قدیمی ملک مفقود گردد در اینصورت لازم است این عملیات انجام شود تا در نتیجه پلاک ثبتی ملک مشخص شود و بتوان برای […]

بیشتر بخوانید
تعیین پلاک ثبتی عرصه ملک توسط کارشناس رسمی

تعیین پلاک ثبتی عرصه ملک توسط کارشناس رسمی

تعیین پلاک ثبتی عرصه ملک توسط کارشناس رسمی و با توجه به موقعیت ملک و مختصات یو تی ام ملک تعیین میشود و اینکار با توجه به اطلاعات ثبتی ملک قابل انجام است و برای تعیین پلاک ثبتی املاکی که اسناد و مدارک آن ها در دسترس نیست باید به کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری […]

بیشتر بخوانید
تهیه پلاک ثبتی ملک با بررسی اسناد ملکی توسط کارشناس

تهیه پلاک ثبتی ملک با بررسی اسناد ملکی توسط کارشناس

تهیه پلاک ثبتی ملک با بررسی اسناد ملکی توسط کارشناس به این منظور باید تهیه شود تا در نتیجه بتوان برای ملکی که سند ازبین رفته است یا مفقود شده است سند رسمی اخذ نمود و کارشناس رسمی دادگستری می تواند از پلاک اصلی و فرعی ملک استعلام بگیرد زیرا این متخصص به تمامی اسناد […]

بیشتر بخوانید
استعلام پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

استعلام پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

استعلام پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری برای پی بردن به موقعیت ثبتی ملک انجام می شود در نتیجه می توان موقعیت دقیق ثبتی ملک روی زمین پی برد و با تهیه نقشه یو تی ام موقعیت ملک را تثبیت و دیوارکشی نمود و این استعلام توسط این متخصص انجام میشود تا در نهایت موقعیت […]

بیشتر بخوانید
نحوه اخذ پلاک ثبتی برای ملک

نحوه اخذ پلاک ثبتی برای ملک

نحوه اخذ پلاک ثبتی برای ملک برای املاکی که آدرس و موقعیت آن ها مشخص است اما اسناد و مدارکی از آن ها در دسترس نیست با توجه به موقعیت ملک و نقشه ثبتی تهیه شده از ملک تعیین می ود و این پلاک ثبتی که منظور همان پلاک اصلی و فرعی قید شده در […]

بیشتر بخوانید
دریافت آدرس ملک با پلاک ثبتی سند منگوله دار

دریافت آدرس ملک با پلاک ثبتی سند منگوله دار

دریافت آدرس ملک با پلاک ثبتی سند منگوله دار که منظور همان پلاک اصلی و فرعی قید شده در سند است و با استعلام نقشه ثبتی ملک انجام می شود که منظور همان جانمایی پلاک ثبتی است که با استفاده زا پلاک ثبتی ملک موقعیت و مرزهای ملک تعیین میشود و با استفاده از مختصات […]

بیشتر بخوانید
ستعلام پلاک ثبتی ملک با توجه به آدرس ملک

استعلام پلاک ثبتی ملک با توجه به آدرس ملک

استعلام پلاک ثبتی ملک با توجه به آدرس ملک و تهیه نقشه ثبتی محدوده مورد نظر انجام می شود که برای انجام این کار باید ابتدا از طریق آدرس دقیق ملک بر روی زمین استعلام نقشه ثبتی ملک گرفته شود که این نقشه ثبتی منظور نقشه ای است که املاک یک منطقه را با توجه […]

بیشتر بخوانید
استعلام پلاک ثبتی ملک در تهران - جانمایی پلاک ثبتی

استعلام پلاک ثبتی ملک در تهران – جانمایی پلاک ثبتی

استعلام پلاک ثبتی ملک در تهران – جانمایی پلاک ثبتی که در این کار با توجه به پلاک ثبتی ملک مرزها و حدود اربعه ملک تعیین می شود و برای املاکی که اسناد و مدارک مشخصی از آن ها در دسترس نیست و نیاز به پلاک ثبتی ملک است باید با استفاده از نقشه ثبتی […]

بیشتر بخوانید
جستجوی پلاک ثبتی در تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری

جستجوی پلاک ثبتی در تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری

جستجوی پلاک ثبتی در تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری که منظور از این پلاک ثبتی همان پلاک اصلی و فرعی قید شده در سند های مالکیت است که در این بین املاکی اسناد و مدارک آن ها به دلایل مختلف در دسترس نیست و مالک برای تثبیت مالکیت خود و صدور سند نیاز به این […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید