پیاده سازی چهارگوشه ملک

پیاده سازی مرزهای دقیق ملک-جانمایی ملک

پیاده سازی مرزهای دقیق ملک-جانمایی ملک

پیاده سازی مرزهای دقیق ملک-جانمایی ملک برای تعیین مختصات دقیق چهارگوشه ملک می باشد تا حدود و مرزهای ملک مشخص شود و پیاده سازی چهارگوشه ملک برای املاک که مرز مشخصی ندارند در برخی از مواقع مورد نیاز می باشد. پیاده سازی مرزهای دقیق ملک-جانمایی ملک در املاکی که مرز مشخصی ندارند و بخواهیم پیاده […]

بیشتر بخوانید
پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین

پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین

پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا اداره ثبت انجام می شود.اگر فردی بخواهد چهار گوشه ملک خود را مشخص و تثبیت کند باید نقشه یو تی ام ملک را تهیه کند و برای تهیه نقشه یو تی ام ،مالک باید به یک شخص متخصص که مهارت […]

بیشتر بخوانید
میخ کوبی چهارگوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهارگوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهارگوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی به جهت تعیین و تثبیت موقعیت دقیق ملک بر اساس سیستم مختصات یو تی ام انجام می شود در واقع کارشناس ابتدا نقشه یو تی ام ملک را تهیه میکند تا مساحت و موقعیت دقیق ملک […]

بیشتر بخوانید
میخ کوبی چهار گوشه ملک-نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهار گوشه ملک-نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهار گوشه ملک-نقشه یو تی ام باید توسط یک شخص متخصص و توانایی هم چون کارشناس رسمی دادگستری انجام شود تا در نتیجه ملک در جای خود قرار بگیرد و تثبیت و دیوارکشی گردد در نتیجه جابه جایی مرزها پیش نمی آید و میخ کوبی چهار گوشه ملک بدون معلوم بودن مختصات یو […]

بیشتر بخوانید
انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند به منظور تعیین موقعیت ملک انجام می شود در واقع با انجام پیاده سازی و تعیین موقعیت ملک حدود ملک مشخص میشود و املاک مجاور نمیتوانند به حدود ملک تجاوز کنند. انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند در واقع انجام پیاده […]

بیشتر بخوانید
میخ کوبی چهارگوشه زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری

میخ کوبی چهارگوشه زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری

میخ کوبی چهارگوشه زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود در واقع انجام میخ کوبی چهار گوشه زمین برای تثبیت حدود مرز های ملک انجام می شود و انجام میخ کوبی و دیوار کشی مرز های ملک برای زمین های کشاورزی بسیار اساسی می باشد زیرا حدود مرز زمین […]

بیشتر بخوانید
پیاده سازی چهار گوشه املاکی که مرز مشترکی ندارند

پیاده سازی چهار گوشه املاکی که مرز مشترکی ندارند

پیاده سازی چهار گوشه املاکی که مرز مشترکی ندارند اگر بخواهیم پیاده سازی چهار گوشه ملک را انجام دهیم باید جانمایی پلاک ثبتی انجام شود و انجام پیاده سازی در حیطه تخصص کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی میباشد و افراد غیر متخصص این کار را با دقت پایین انجام می دهند و […]

بیشتر بخوانید
پیاده کردن مختصات یو تی ام ملک و میخکوبی سند

پیاده کردن مختصات یو تی ام ملک و میخکوبی سند

پیاده کردن مختصات یو تی ام ملک و میخکوبی سند روی زمین انجام می شود تا حدود ملک روی زمین تثبیت شود و سپس اخذ سند تک برگ ممکن خواهد شد. این کار باید توسط یک فرد متخصص و مجربی مثل کارشناس رسمی دادگستری انجام گیرد تا این کار اصولی و با دقت بالا انجام […]

بیشتر بخوانید
پیاده سازی زمین قبل از شروع عملیات ساخت و ساز

پیاده سازی زمین قبل از شروع عملیات ساخت و ساز

پیاده سازی زمین قبل از شروع عملیات ساخت و ساز برای این انجام می شود که مالک بخواهد ساختمانی  روی زمین ملک خود بنا کند ،و این ساختمان باید در موقعیت تحت تصرف ملک ساخته شود که دچار اختلافات ملکی نشود چون اگر ملک در موقعیت دقیق خود ساخته نشود ممکن است به املاک مجاور […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید