پیاده سازی چهارگوشه ملک

پیاده سازی چهار گوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام

پیاده سازی چهار گوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام

پیاده سازی چهار گوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام بایستی پیش از انجام ساخت و ساز ملک و یا به منظور اخذ سند تک برگ انجام شود و برای انجام پیاده سازی ملک در صورتیکه مختصات یو تی ام ملک موجود باشد جانمایی آن بر روی زمین انجام میگیرد اما در صورتی که […]

بیشتر بخوانید
پیاده کردن چهار گوشه ملک روی زمین

پیاده کردن چهار گوشه ملک روی زمین

پیاده کردن چهار گوشه ملک روی زمین از عهده کارشناس رسمی دادگستری بر می آید برای انجام پیاده سازی ملک بر روی زمین ممکن است مختصات یو تی ام ملک را مالک در اختیار داشته باشد در این صورت کارشناس به راحتی در چند ساعت پیاده سازی را انجام خواهد داد اما در صورتی که […]

بیشتر بخوانید
پیاده سازی گوشه های ملک با پلاک ثبتی سند

پیاده سازی گوشه های ملک با پلاک ثبتی سند

پیاده سازی گوشه های ملک با پلاک ثبتی سند زمانی لازم است انجام گیرد که حدود اربعه ثبتی ملک معلوم نباشد در این صورت است که لازم است به یک متخصص مراجعه گردد تا در نتیجه وی بر اساس پلاک ثبتی ملک و با دسترسی به بانک اطلاعات ثبتی حدود ثبتی ملک را معلوم نماید […]

بیشتر بخوانید
پیاده سازی مرزهای دقیق ملک-جانمایی ملک

پیاده سازی مرزهای دقیق ملک-جانمایی ملک

پیاده سازی مرزهای دقیق ملک-جانمایی ملک برای تعیین مختصات دقیق چهارگوشه ملک می باشد تا حدود و مرزهای ملک مشخص شود و پیاده سازی چهارگوشه ملک برای املاک که مرز مشخصی ندارند در برخی از مواقع مورد نیاز می باشد. پیاده سازی مرزهای دقیق ملک-جانمایی ملک در املاکی که مرز مشخصی ندارند و بخواهیم پیاده […]

بیشتر بخوانید
پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین

پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین

پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا اداره ثبت انجام می شود.اگر فردی بخواهد چهار گوشه ملک خود را مشخص و تثبیت کند باید نقشه یو تی ام ملک را تهیه کند و برای تهیه نقشه یو تی ام ،مالک باید به یک شخص متخصص که مهارت […]

بیشتر بخوانید
میخ کوبی چهارگوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهارگوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهارگوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی به جهت تعیین و تثبیت موقعیت دقیق ملک بر اساس سیستم مختصات یو تی ام انجام می شود در واقع کارشناس ابتدا نقشه یو تی ام ملک را تهیه میکند تا مساحت و موقعیت دقیق ملک […]

بیشتر بخوانید
میخ کوبی چهار گوشه ملک-نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهار گوشه ملک-نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهار گوشه ملک-نقشه یو تی ام باید توسط یک شخص متخصص و توانایی هم چون کارشناس رسمی دادگستری انجام شود تا در نتیجه ملک در جای خود قرار بگیرد و تثبیت و دیوارکشی گردد در نتیجه جابه جایی مرزها پیش نمی آید و میخ کوبی چهار گوشه ملک بدون معلوم بودن مختصات یو […]

بیشتر بخوانید
انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند به منظور تعیین موقعیت ملک انجام می شود در واقع با انجام پیاده سازی و تعیین موقعیت ملک حدود ملک مشخص میشود و املاک مجاور نمیتوانند به حدود ملک تجاوز کنند. انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند در واقع انجام پیاده […]

بیشتر بخوانید
میخ کوبی چهارگوشه زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری

میخ کوبی چهارگوشه زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری

میخ کوبی چهارگوشه زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود در واقع انجام میخ کوبی چهار گوشه زمین برای تثبیت حدود مرز های ملک انجام می شود و انجام میخ کوبی و دیوار کشی مرز های ملک برای زمین های کشاورزی بسیار اساسی می باشد زیرا حدود مرز زمین […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید