گواهی تایید موقعیت

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی با جانمایی پلاک ثبتی

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی با جانمایی پلاک ثبتی

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی با جانمایی پلاک ثبتی که یک گزارشی از موقعیت، ابعاد، پلاک ثبتی ملک و .. می باشد. این گزارش تهیه می گردد تا اطلاعات فنی ملک معلوم شود و زمانی لازم است این گزارش تهیه گردد که آدرس ملک معلوم و مشخص نباشد و تنها یک سند قدیمی از […]

بیشتر بخوانید
گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی برای جانمایی پلاک ثبتی ملک

گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی برای جانمایی پلاک ثبتی ملک

گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی برای جانمایی پلاک ثبتی ملک به این دلیل تهیه می شود که تا اطلاعات فنی دقیقی از ملک با دقت بالا به دست بیاید که توسط یک متخصص تهیه و مهر و امضا میشود تا مورد قبول واقع شود. زمانی نیاز است این گواهی تهیه گردد که حدود اربعه ثبتی […]

بیشتر بخوانید
تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند توسط کارشناس

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند توسط کارشناس

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه می شود در واقع این گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی برای تعیین موقعیت دقیق ملک تهیه می شود تا طبق پلاک ثبتی ملک ،موقعیت دقیق ملک بر اساس سیستم مختصات یو تی ام مشخص شود. تهیه گواهی تایید […]

بیشتر بخوانید
تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند به این منظور انجام می شود که حد و مرز و آدرس دقیق ملک روی زمین مشخص گردد این گواهی پس از به پایان رسیده عملیات جانمایی پلاک ثبتی توسط متخصص تهیه خواهد شد و متخصصی که جانمایی پلاک ثبتی را می تواند انجام دهد کارشناس رسمی دادگستری […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید