آموزش تهیه نقشه یو تی ام

آموزش تهیه نقشه یو تی ام - تهیه نقشه یو تی ام از ملک

آموزش تهیه نقشه یو تی ام – تهیه نقشه یو تی ام از ملک

آموزش تهیه نقشه یو تی ام – تهیه نقشه یو تی ام از ملک که به منظور تعیین موقعیت یک قطعه زمین یا ملک بر روی کره زمین انجام می شود با استفاده از مختصات های یو تی ام که بر روی کره زمین تعریف شده اند و یک سیستم مختصات جهانی به شمار می […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید