اثبات تجاوز با جانمایی پلاک ثبتی

اثبات تجاوز به حدود ملک با جانمایی پلاک ثبتی

اثبات تجاوز به حدود ملک با جانمایی پلاک ثبتی

اثبات تجاوز به حدود ملک با جانمایی پلاک ثبتی به این منظور انجام می شود که موقعیت دقیق ملک طبق پلاک ثبتی روی زمین پیاده سازی و تثبیت شود. درواقع وقتی ملک دارای مرز مشخص و تثبیت شده نیست مالکان مجاور ممکن است به مرز آن ملک تجاوز کنند. در واقع با انجام جانمایی پلاک […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید