اجرای بر و کف برای ساخت و ساز

اجرای بر و کف برای ساخت و ساز ملک

اجرای بر و کف برای ساخت و ساز ملک

اجرای بر و کف برای ساخت و ساز ملک با تهیه یک نقشه ارتفاعی تحقق می یابد و با تهیه نقشه ارتفاعی اختلاف ارتفاع بین ملک و گذرهای اطراف مشخص میشود و اجرای بر و کف انجام می شود تا میزان عقب نشینی، ابعاد ساختمان و اصلاحیات رخ داده مشخص شود در واقع زمانی که […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید