اجرای طرح های شهرداری و تهیه نقشه یو تی ام

اجرای طرح های شهرداری و تهیه نقشه یو تی ام

اجرای طرح های شهرداری و تهیه نقشه یو تی ام

اجرای طرح های شهرداری و تهیه نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام آن ممکن است. این کار توسط کارشناس رسمی دادگستری با دقت بالا انجام میشود و نقشه یو تی ام به این دلیل تهیه می شود که نقشه وضع موجود ملک پس از اجرای طرح شهرداری بدست بیاید زیرا پس از اجرای […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید