اراضی مشاعی افراز نشده

اراضی مشاعی افراز نشده و تهیه نقشه یو تی ام

اراضی مشاعی افراز نشده و تهیه نقشه یو تی ام

اراضی مشاعی افراز نشده و تهیه نقشه یو تی ام به این دلیل انجام می شود که موقعیت دقیق ملک مشاعی در محدوده ملک مادر مشخص گردد و در نهایت با تثبیت و دیوار کشی آن می توان از تجاوز قطعات دیگر به ملک مورد نظر جلو گیری کرد و با تهیه نقشه یو تی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید