ارزیابی قیمت ملک

ارزیابی قیمت ملک-تفکیک آپارتمان-کارشناس رسمی

ارزیابی قیمت ملک-تفکیک آپارتمان-کارشناس رسمی

ارزیابی قیمت ملک-تفکیک آپارتمان-کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود.ازجمله عواملی که درقیمت گذاری ملک موثر می باشد موقعیت محلی،دسترسی ملک، نوع مصالح استفاده شده،عمربنا،تعداد واحدها و همچنین طبقات آپارتمان کیفیت مشاعات و… است داشتن پارکینگ و انباری می تواند در نحوه کارشناسی ملک و روش کارشناسی موثر باشد در واقع […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید