ارزیابی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری

ارزیابی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری

ارزیابی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری

ارزیابی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی با دقت بالایی انجام میشود و در واقع ارزیابی ملک به این معنی می باشد که طبق شرایط و موقعیت ملک و یکسری موارد ارزش و قیمت ملک مشخص شود از عواملی که در قیمت گذاری ملک می تواند موثر باشد عمربنا، نوع مصالح […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید