ارزیابی ملک

ارزیابی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری

ارزیابی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری

ارزیابی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی با دقت بالایی انجام میشود و در واقع ارزیابی ملک به این معنی می باشد که طبق شرایط و موقعیت ملک و یکسری موارد ارزش و قیمت ملک مشخص شود از عواملی که در قیمت گذاری ملک می تواند موثر باشد عمربنا، نوع مصالح […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید