استعلام پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

استعلام پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

استعلام پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

استعلام پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری برای پی بردن به موقعیت ثبتی ملک انجام می شود در نتیجه می توان موقعیت دقیق ثبتی ملک روی زمین پی برد و با تهیه نقشه یو تی ام موقعیت ملک را تثبیت و دیوارکشی نمود و این استعلام توسط این متخصص انجام میشود تا در نهایت موقعیت […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید