استفاده پلاک ثبتی ( اصلی و فرعی ) ملک در سند

استفاده پلاک ثبتی ( اصلی و فرعی ) ملک در سند

استفاده پلاک ثبتی ( اصلی و فرعی ) ملک در سند

استفاده پلاک ثبتی ( اصلی و فرعی ) ملک در سند به منظور تعیین مرزها و حدود اربعه هر ملک و همچنین تعیین موقعیت ملک انجام می شود. استفاده پلاک ثبتی ( اصلی و فرعی ) ملک در سند پلاک ثبتی ملک منظور پلاک اصلی و فرعی است که در هر سندی ثبت شده و […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید