استفاده پلاک ثبتی در سند تک برگ ملکی

استفاده پلاک ثبتی در سند تک برگ ملکی

استفاده پلاک ثبتی در سند تک برگ ملکی

استفاده پلاک ثبتی در سند تک برگ ملکی به منظور مشخص شدن جای ملک و همچنین برای جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام می شود. رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۴۴۳۷۷۰۳۵ کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری استفاده پلاک ثبتی در سند تک برگ ملکی پلاک ثبتی ملک که منظور همان پلاک اصلی و فرعی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید