استفاده پلاک ثبتی ملک در سند مالکیت

استفاده پلاک ثبتی ملک در سند مالکیت

استفاده پلاک ثبتی ملک در سند مالکیت

استفاده پلاک ثبتی ملک در سند مالکیت که یکی از اصلی ترین مشخصه های هر ملکی است به منظور تعیین موقعیت یک ملک و همچنین بررسی مرز ها و حدود اربعه ملک مورد بررسی قرار می گیرد. استفاده پلاک ثبتی ملک در سند مالکیت پلاک ثبتی ملک یا همان پلاک اصلی و فرعی درج شده […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید