امور نقشه برداری ثبتی مربوط به اداره ثبت

امور نقشه برداری ثبتی جهت ارائه به شهرداری

امور نقشه برداری ثبتی جهت ارائه به شهرداری

امور نقشه برداری ثبتی جهت ارائه به شهرداری در موارد بسیاری از جمله تصحیح سند ملک انجام میشود و گاهی پیش می آید که مساحت مندرج در سند با مساحت واقعی ملک مغایرت دارد و به این معنا که مساحت ملک بزرگ است و مساحت ملک در سند کوچکتر درج شده و یا ملک کوچک […]

بیشتر بخوانید
انجام امور نقشه برداری ثبتی مربوط به اداره ثبت

انجام امور نقشه برداری ثبتی مربوط به اداره ثبت

انجام امور نقشه برداری ثبتی مربوط به اداره ثبت به این صورت می باشد که برای اخذ سند تک برگ باید یکسری مدارک تهیه شود و به اداره ثبت ارائه داده شود و برای تهیه این مدارک مثل تهیه نقشه یو تی ام ملک لازم می باشد به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید