انجام ارزیابی ملک

انجام ارزیابی ملک و تعیین قیمت برای ملک

انجام ارزیابی ملک و تعیین قیمت برای ملک

انجام ارزیابی ملک و تعیین قیمت برای ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امورثبتی انجام میشود.ازجمله عواملی که درقیمت گذاری ملک موثر می باشد موقعیت محلی،عمربنا،دسترسی ملک،نوع مصالح استفاده شده تعداد واحد ها و هم چنین طبقات آپارتمان کیفیت مشاعات و…است.داشتن پارکینگ و انباری میتواند در نحوه کارشناسی ملک و روش کارشناسی موثر […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید