انجام افراز و تفکیک زمین در تهران

انجام افراز و تفکیک زمین در تهران

انجام افراز و تفکیک زمین در تهران

انجام افراز و تفکیک زمین در تهران یا به صورت اجباری و یا به طور توافقی قابل انجام است تا در نتیجه اراضی تقسیم گردد بر خلاف تصور افراد که تفکیک و افراز تقسیم ملک است و هم معنی میباشند اما باهم فرق میکنند و تفاوت های زیاد با هم دارند و اجرای این عملیات […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید