انجام افراز و تفکیک

انجام افراز و تفکیک زمین در تهران

انجام افراز و تفکیک زمین در تهران

انجام افراز و تفکیک زمین در تهران یا به صورت اجباری و یا به طور توافقی قابل انجام است تا در نتیجه اراضی تقسیم گردد بر خلاف تصور افراد که تفکیک و افراز تقسیم ملک است و هم معنی میباشند اما باهم فرق میکنند و تفاوت های زیاد با هم دارند و اجرای این عملیات […]

بیشتر بخوانید
انجام افراز و تفکیک زمین ها در تهران

انجام افراز و تفکیک زمین ها در تهران

انجام افراز و تفکیک زمین ها در تهران با تهیه نقشه یو تی ام برای اراضی آغاز می گردد درخواست تفکیک به اداره ثبت داده می شود اما به افراز در دادگاه یا واحد های ثبتی رسیدگی میشود و این عملیات ها توسط یک کارشناس رسمی دادگستری که متخصص است و مورد اعتبار در دادگاه […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید