انجام تحدید حدود ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

انجام تحدید حدود ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

انجام تحدید حدود ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

انجام تحدید حدود ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی به منظور تعیین حدود دقیق ملک صورت می گیرد و با تعیین حدود ثبتی در واقع موقعیت دقیق ملک مشخص می شود یا به عبارت دیگر تثبیت مالکیت ملک انجام خواهد شد و مالک برای اخذ سند تک برگ از اداره ثبت […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید