انجام تحدید حدود ثبتی ملک

تحدید حدود ثبتی ملک توسط کارشناس ثبتی

تحدید حدود ثبتی ملک توسط کارشناس ثبتی

تحدید حدود ثبتی ملک توسط کارشناس ثبتی انجام می شود و مالک اگر بخواهد سند تک برگ برای ملک خود تهیه کند باید موقعیت دقیق ملک خود را تثبیت کند و در واقع حدود ثبتی را تعیین کند و منظور از تعیین حدود ثبتی مشخص شدن موقعیت دقیق ملک و تعیین حدود ملک میباشد که […]

بیشتر بخوانید
انجام تحدید حدود ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

انجام تحدید حدود ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

انجام تحدید حدود ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی به منظور تعیین حدود دقیق ملک صورت می گیرد و با تعیین حدود ثبتی در واقع موقعیت دقیق ملک مشخص می شود یا به عبارت دیگر تثبیت مالکیت ملک انجام خواهد شد و مالک برای اخذ سند تک برگ از اداره ثبت […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید