انجام تصحیح سند تک برگ

تصحیح سند تک برگ-کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

تصحیح سند تک برگ-کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

تصحیح سند تک برگ-کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی به این دلیل انجام می شود که ابعاد و مساحت سندی با ابعاد و مساحت وضع موجود ملک ناهماهنگی داشته باشد در این صرورت بایستی سند ملک تصحیح گردد و سند جدیدی با توجه به ابعاد و مساحت وضع موجود ملک صادر گردد و برای این که […]

بیشتر بخوانید
رفع ایرادات و مشکلات سند تک برگ

رفع ایرادات و مشکلات سند تک برگ

رفع ایرادات و مشکلات سند تک برگ با انجام تصحیح سند صورت میگیرد و گاهی ممکن است پیش بیاد ابعاد وضع موجود ملک با ابعاد درج شده در سند مغایرت داشته باشد در این صورت سند باید تصحیح شود تا این مغایرت بر طرف شود در واقع وجود این مغایرت ممکن است مشکلات حقوقی و […]

بیشتر بخوانید
تصحیح سند توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

تصحیح سند توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

تصحیح سند توسط کارشناس رسمی امور ثبتی بایستی انجام شود زیرا وی تخصص لازم برای انجام این کار دارد و این کار را با دقت بالا و اصولی انجام خواهد داد و مهر و امضای وی در اداره ثبت معتبر است و اداره ثبت سند جدید را صادر خواهد کرد. در صورتی که مساحت وضع […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید