انجام تعبیر و تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای

انجام تعبیر و تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای

انجام تعبیر و تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای

انجام تعبیر و تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای توسط کارشناس رسمی دادگستری به این صورت میباشد که کارشناس با استفاده از تفسیر عکس های هوایی مرزهای حدود مرزهای املاک را مشخص می کند در واقع تفسیر عکس های هوایی وماهواره ای و گزارش که کارشناس درنهایت تهیه میکند به عنوان مدرکی می باشد […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید