انجام تفسیر عکسهای هوایی و جانمایی سند ملک

انجام تفسیر عکسهای هوایی و جانمایی سند ملک

انجام تفسیر عکسهای هوایی و جانمایی سند ملک

انجام تفسیر عکسهای هوایی و جانمایی سند ملک برای تعیین مرزهای ملک مورد استفاده قرار می گیرد در واقع اگر اختلافاتی بر سر حدود ملک بین مالکین دوملک مجاور به وجود بیاید برای اینکه اختلافات آن ها رفع شود باید حدود املاک به طور دقیق مشخص شود و برای این کار از تفسیر عکسهای هوایی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید