انجام تفسیر عکس های قدیمی هوایی برای تامین دلیل

انجام تفسیر عکس های قدیمی هوایی برای تامین دلیل

انجام تفسیر عکس های قدیمی هوایی برای تامین دلیل و به منظور ارائه به دادگاه و تایید درخواست توسط قاضی انجام می شود که تفسیر عکس هوایی مربوط به سال های قبل کاری است با دقت بالا که توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام می شود زیرا برای نوشتن تامین دلیل که برای دادگاه […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید