انجام تفسیر عکس های هوایی برای تشخیص حدود ملک

تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل

تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل

تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل باید توسط یک متخصص با تجربه تهیه شود که کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی بهترین افراد برای انجام این کار می باشند در واقع تفسیر عکس های هوایی برای اثبات موضوعی در دادگاه انجام می شود و در واقع یک مدرک معتبر […]

بیشتر بخوانید
انجام تفسیر عکس های هوایی برای جانمایی ملک در تهران

انجام تفسیر عکس های هوایی برای جانمایی ملک در تهران

انجام تفسیر عکس های هوایی برای جانمایی ملک در تهران به دلیل تعیین حدود ملک به طور دقیق و سپس تثبیت و دیوار کشی آن به کار می رود. ممکن است این نقشه از طرف اداره ثبت اسناد ، شهرداری ، سازمان منابع طبیعی و … از مالک در خواست شود و تفسیر عکس های […]

بیشتر بخوانید
انجام تفسیر عکس های هوایی برای تشخیص حدود ملک

انجام تفسیر عکس های هوایی برای تشخیص حدود ملک

انجام تفسیر عکس های هوایی برای تشخیص حدود ملک زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که حدود و مرز ملک مشخص نباشد. مالک برای انجام این کار باید به کارشناسان رسمی داد گستری نقشه برداری مراجعه کند و کارشناس رسمیی دادگستری چند دوره از عکس های هوایی را استخراج میکند و سپس آن را بررسی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید