انجام تفسیر عکس های هوایی

تفسیر عکس ماهواره ای وجود یا عدم وجود بنا

تفسیر عکس ماهواره ای وجود یا عدم وجود بنا

تفسیر عکس ماهواره ای وجود یا عدم وجود بنا انحام می گیرد و مورد استفاده قرار می گیرد در واقع می توان با تفسیر عکس های هوایی به وجود یا عدم وجود بنا پی برد و به عنوان تامین دلیل ارائه داد و برای تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای حتما به متخصص همانند […]

بیشتر بخوانید
انجام تفسیر عکس های هوایی برای جانمایی ملک در تهران

انجام تفسیر عکس های هوایی برای جانمایی ملک در تهران

انجام تفسیر عکس های هوایی برای جانمایی ملک در تهران به دلیل تعیین حدود ملک به طور دقیق و سپس تثبیت و دیوار کشی آن به کار می رود. ممکن است این نقشه از طرف اداره ثبت اسناد ، شهرداری ، سازمان منابع طبیعی و … از مالک در خواست شود و تفسیر عکس های […]

بیشتر بخوانید
انجام تفسیر عکس های هوایی برای تشخیص حدود ملک

انجام تفسیر عکس های هوایی برای تشخیص حدود ملک

انجام تفسیر عکس های هوایی برای تشخیص حدود ملک زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که حدود و مرز ملک مشخص نباشد. مالک برای انجام این کار باید به کارشناسان رسمی داد گستری نقشه برداری مراجعه کند و کارشناس رسمیی دادگستری چند دوره از عکس های هوایی را استخراج میکند و سپس آن را بررسی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید