انجام تفسیر عکس هوایی برای تعیین زمین احیا شده

انجام تفسیر عکس هوایی برای تعیین زمین احیا شده

انجام تفسیر عکس هوایی برای تعیین زمین احیا شده

انجام تفسیر عکس هوایی برای تعیین زمین احیا شده زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که دولت ملکی را به عنوان اراضی ملی تشخیص داده است و این ملک را تصاحب کرده است و مالک سابق برای اینکه ملک خود را پس بگیرد باید جانمایی اراضی ملی را روی عکس های هوایی انجام دهد. انجام […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید